Kritikk for manglende vedlikehold: Universitetene kjemper for å beholde eierskapet til egne bygg

Eiendommene til universitetene kan bli overført til Statsbygg. Med unntak av siviløkonomenes høyborg, Norges Handelshøyskole, protesterer universitetene kraftig.

Kritikk for manglende vedlikehold: Universitetene kjemper for å beholde eierskapet til egne bygg
Norges handelshøyskole - med høyblokken innpakket for rehabilitering er så langt fornøyd med å være under Statsbyggs vinger. Foto: Statsbygg

Kampen står mellom regjeringen ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og de selvforvaltende store universitetene. De som har størst eiendomsmasse er Universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø, Norges Idrettshøyskole, NMBU på Ås og NTNU i Trondheim, Gjøvik og Ålesund.