Krisemøte om drikkevannet i Oslo

Krisemøte om drikkevannet i Oslo
SVIKT: Desinfeksjonsrutinene for drikkevannet i Oslo sviktet i natt. Det er uklart hvor alvorlig situasjonen er. Bilde: Scanpix

Det skal, etter hva Teknisk Ukeblad erfarer, ha vært en svikt i rutinene for desinfeksjon av vannet i løpet av natten.

– Jeg kan ikke si mer nå, vi sitter i beredskapsmøte med helsemyndighetene, sier direktør Eli Grimsby i Vann- og avløpsetaten.

Teknisk Ukeblad er informert om at kommuneledelsen nå forbereder et generelt varsel om at vannet skal kokes.

Grimsby sier at det så langt hun vet ikke skal være nødvendig.

– Vi har tatt prøver og ikke funnet verken bakterier eller parasitter, så langt vi vet skal vannet være trygt å drikke.

Teknisk Ukeblad følger saken og kommer tilbake med mer informasjon.

– Jeg kan ikke si mer nå, jeg må tilbake til møtet med helsemyndighetene, sier Grimsby.

Les mer om: