Krever større rør

Krever større rør
CO2-MENGDER: Røret som skal frakte CO2 fra gasskraftverket på Kårstø til Utsira-formasjonen bør være større enn 12 tommer. Det krever en rekke aktører med Nordvegen Utvikling i spissen. Bilde: Scanpix

Røret som skal føre CO2 fra gasskraftverket på Kårstø til lagring i Utsira-formasjonen er for lite.

12 tommer holder ikke, mener en rekke aktører. Det lokale samarbeidet Nordvegen Utvikling ønsker å utrede om det planlagte CO2-røret bør få større kapasitet.

De får støtte fra Energibedriftenes Landsforening, Industri Energi, Norsk Industri og partiet Venstre.

- Kan fint utsettes

- Valg av rørdimensjon kan fint utsettes tre måneder uten at dette vil være avgjørende for fremdriften av totaltprosjektet, sier Helge Grini Johansen i en pressemelding.

Han er leder for Nordvegen Utvikling, et samarbeid mellom Haugaland Kraft og Hydro om utvikling av nærings- og industriparkene Haugaland og Karmøy.

Han er leder for Nordvegen Utvikling, et samarbeid mellom Haugaland Kraft og Hydro om utvikling av nærings- og industriparkene Haugaland og Karmøy. HVOR STORT? 12 tommer holder, mener olje- og energiministeren. Men en rekke aktører ønsker større CO2-rør fra Kårstø til Utsira-formasjonen. Serguei Fomine

De mener statsråden gjemmer seg bak tidsplanen for prosjektet.

Nekter å forsinke prosjektet

Oljeministeren vil helst holde seg til planen. Han er ikke villig til å forsinke rør-prosjektet fra Kårstø med tre måneder.

- Gassnova vurderer det ikke til å være tid til tilstrekkelig å forberede transportløsninger med enda større rørdimensjon innenfor gjeldende framdriftsplan for Kårstø-prosjektet, sa Terje Riis-Johansen i Stortingets spørretime onsdag.

Har ledig kapasitet

Ifølge statsråden vil et rør på 12 tommer kunne frakte all CO2-en fra gasskraftverket på Kårstø og fra gassproduseringsanlegget. Det vil fortsatt være plass til en halv million tonn CO2. Rørets kapasitet er på 2,8 millioner tonn CO2.

- Det er en betydelig større kapasitet enn behovet fra gasskraftverket tilsier, sier Riis-Johansen.

Kan få behov NEKTER: Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen vil ikke utrede et større CO2-rør fra Kårstø til Utsira-formasjonen. Han vil følge tidsplanen. Anders J. Steensen

Kan få behov

Venstres Gunnar Kvassheim stilte spørsmål ved rørdimensjonen i Stortinget onsdag. Han skjønner ikke at det skal bli noen vesentlig forsinkelse av å vurdere et større rør.

Han mener også at behovet for frakt av CO2 fra området kan bli langt større enn i dag.

- Det foreligger planer i dette området for aktivitet som vil kunne etterspørre større deponeringsmuligheter enn et slikt rør legger opp til, sier Kvassheim.