BYGG

Krever redningspakke for bygg

Adm.dir. Sverre A. Larssen i Byggenæringens Landsforening krever at Regjeringen gir en ekstraordinær redningspakke til byggenæringen.
Adm.dir. Sverre A. Larssen i Byggenæringens Landsforening krever at Regjeringen gir en ekstraordinær redningspakke til byggenæringen. Bilde: Mona Strande

– Vi ønsker en pakke fra det offentlige på 20 milliarder. Det kan bedre utsiktene for næringen, og redde opptil 40.000 arbeidsplasser, sier BNL-direktør Sverre A. Larssen.

Han mener prognosene han var med på å legge frem i dag viser hvordan forholdene i byggenæringen vil bli dersom man er positiv, og han frykter at det gjerne kan bli verre. Blant annet må finanskrisen løses innen første halvdel av 2009 dersom prognosene skal få virkning. Mange mener det vil ta mye lengre tid før markedet er stabilisert.

Hastepakke

Larssen sier de vil jobbe mot Regjeringen for å få redningspakken på plass så fort som mulig. Dette koordinerer de med Fellesforbundet og Husbanken.

– Jeg synes de bør revurdere forslagene i statsbudsjettet og få det inn nå. Dette er ekstraordinært, og et løft som er helt nødvendig. En pakke på 20 milliarder vil løse viktige samfunnsutfordringer, sier Larssen.

Han mener det ikke nytter å komme med en redningspakke til revisjonen av statsbudsjettet.

– Kommer de ikke med pakken før langt ut i neste år er det kanskje for sent, sier han.

Mer til bankene

Men for å sikre likviditet i markedet, er det også en nødvendighet at bankene tør å gi lån til folk som vil kjøpe.

– Bankene må få flere redningspakker, og beskjed om å være med innenfor privatmarkedet. Nervøsitet er farlig for bygg- og anleggsmarkedet, og da er det helt nødvendig at bankene gir lån, sier Larssen.

Økte offentlige investeringer kan også hjelpe mye. Byggenæringens Landsforening foreslår økte bevilgninger til bygging av studentboliger, mer penger til omsorgsboliger og utleieboliger, større økning i samferdselsinvesteringer og økte midler til rehabilitering av offentlige bygg.

For små investeringer

– Selv om neste års budsjett gir økte bevilgninger til veier, har anleggsbransjen fortsatt stor kapasitet til å ta mer. Innen asfalt alene har vi mer ledig kapasitet enn vi har hatt på mange år. Vi blir utpekt til budsjettvinnere på grunn av veisatsingen, men i realiteten blir den satsingen kompensert med mindre investeringer andre steder, sier Larssen.

  • BNL foreslår flere tiltak fra Regjeringen som kan hjelpe næringen:
  • Trekk forslaget om økt formuesskatt
  • Utvid låneordningen til å gjelde alle offentlige bygg og øk rammen
  • Sett ned renten med 1 prosent
  • Endre permitteringsreglene

– Dagens permitteringsregler gjør at arbeidsgivere har plikt til å gi opptil ti dagers lønnsutbetaling ved permittering. Det synes mange er så dyrt at de velger å si opp ansatte istedenfor å permittere. Da er det klart det trengs en regelendring, supplerer BNL-direktøren.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.