KRAFT

Krever redegjørelse om svenske kjernekraftverk

KLAR TALE: Helen Bjørnøy var klokkeklar på hva som må til - nemlig å satse sterkt på teknologi for å kunne utvinne olje på en mest mulig miljøvennlig måte.
KLAR TALE: Helen Bjørnøy var klokkeklar på hva som må til - nemlig å satse sterkt på teknologi for å kunne utvinne olje på en mest mulig miljøvennlig måte.

- Sikkerhetssituasjonen ved svenske kjernekraftverk har stor interesse for Norge som naboland og de senere tids opplysninger vekker bekymring, sier Bjørnøy i en pressemelding.

Rutinesvikt

Det har kommet frem opplysninger om at det har vært svikt i sikkerhetsrutinene ved kjernekraftverkene i Forsmark og i Ringhals og Oscarshamn.

- De siste dagers hendelser tyder på at sikkerhetsproblemene ved svenske kjernekraftverk generelt er økende. Dette finner jeg så urovekkende at jeg har bedt om en redegjørelse for hva svenske myndigheter nå vil gjøre for å bedre sikkerheten og redusere sannsynligheten for ulykker, sier Bjørnøy.

Manglende ettersyn

Den svenske kjernekraftinspeksjonen, SKI, har vedgått at sikkerhetsarbeidet i den senere tid ikke har vært tilstrekkelig. Blant annet har ettersyn av reaktorene blitt innstilt, og komponenter er ikke blitt kontrollert i tide.

- Jeg tok opp sikkerheten ved kjernekraftverket i Forsmark med min svenske kollega da vi møttes under UNEP-konferansen i Nairobi tidligere denne måneden, slår Bjørnøy fast.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.