Krever raskere jernbane

Krever raskere jernbane
Ill: SBE Bilde: SBE

I sin innstilling til revidert Nasjonal transportplan for perioden 2006 til 2015 foreslår de å privatfinansiere en utbygging av en ny SørVestbane til 10,8 milliarder kroner.

Utbyggingen omfatter nye dobbeltspor i Vestfold, ny tunnel fra Larvik til Eidanger og sammenknytting av Sørlandsbanen med Vestfoldbanen i Skien. Forslaget omfatter også nytt dobbeltspor mellom Stavanger og Sandnes.

Jernbaneforum Sør foreslår intercitytog på strekningen Oslo til Kristiansand. Kjøretiden Oslo-Vestfold-Skien-Kristiansand er beregnet til 3 timer 15 minutter.

Jernbaneforum Sør anser at en forbedring av jernbanenettet er av nasjonal betydning, ikke minst med tanke på utbyggingsplanene for en nasjonal containerhavn i grenlandsregionen.