Krever rapport

Fristen er 1. januar 2002 for nye bedrifter, og dette skal skje før bygging eller drift starter. Fristen for andre bedrifter gikk ut 1. januar i år.

Bakgrunnen for rapporteringskravet er alvorlige ulykker utenlands, eksempelvis giftforurensning av elv fra gruvedrift, eksplosjon i fyrverkerilager i tettbebyggelse, foruten studier utført av tekniske arbeidsgrupper i EU-regi. (lh)

Les mer om: