BYGG

Krever omfattende sikring

TRANGT: 1. etasje er klemt ned under bakkenivå. Her er en brannmann på vei inn i bygget med treklosser. Det er den eneste form for sikring det er plass nok til å benytte i den etasjen.
TRANGT: 1. etasje er klemt ned under bakkenivå. Her er en brannmann på vei inn i bygget med treklosser. Det er den eneste form for sikring det er plass nok til å benytte i den etasjen.Bilde: Mona Strande
Mona Strande
10. des. 2008 - 17:23

Etter å ha gjennomført ingeniørgeologisk kartlegging av de gjenstående bruddplan og strukturer etter skredulykken i Fjelltunvegen 31, foreslår NGI sikringstiltak til en kostnad av 1,1 millioner kroner.

Det må til for å gjøre skjæringene bak eiendommene Fjelltunvegen 29, 31 og 33 stabile.

Usikker stabilitet

NGI slår i sin rapport fast at foten mellom skjæringene og leirsleppa i bunn av skredet gir mindre støtte enn det som er nødvendig. For å oppnå tilfredsstillende sikkerhet, bør man derfor installere ankere i skjæringsfoten, og fjerne overhenget på bergstabben øst for tverrsprekken i skredområdet.

Det er skjæringsfoten mellom skjæringsveggen og leirsleppa som er det mest kritiske punktet. Her har NGI rett og slett ikke klart å finne ut av hvor sterk skjæringsfoten er.

– Vi har derfor anbefalt at det utføres sikringstiltak slik at man reduserer belastningen og/eller øker bæreevnen på skjæringsfoten. Dermed får man sikkerhet for at skjæringsfoten har en trygg margin i forhold til de opptredende laster, skriver Tore Valstad og Arnstein Aarset fra NGI i rapporten.

Anbefaler vaierstag

NGI har vurdert flere alternative løsninger for å sikre berget, og konkluderer med at det mest hensiktsmessige må være bruk av vaierstag. Dette fordi vaierstag gir færre stag og mindre borearbeid enn alternativene, som helgjengete stag.

Av den beregnete kostnaden på 1,1 millioner kroner, utgjør installasjon og oppspenning av strenganker cirka ¾.

Etter ulykken 26. mars i år er det utført lokale sikringstiltak bak nabobygningene til rastomta. Disse tiltakene omfatter i hovedsak rensk og bolting av løse blokker i skjæringsflaten og støping av betongpilastere over større slepper. Denne siste NGI-rapporten er bestilt av Ålesund kommune for å få vurdert mer permanente sikringsformer for området.

Les rapporten her.

Les mer om: