KRAFT

Krever nye miljøkrav for eldre kraftverk

Reviderte vannkraftkonsesjoner bør få nye miljøkrav, mener Naturvernforbundet.
Reviderte vannkraftkonsesjoner bør få nye miljøkrav, mener Naturvernforbundet. Bilde: E-CO Energi
6. juli 2009 - 15:22

Norges Naturvernforbund krever at det fastsettes nye og moderne miljøkrav når gamle vannkraftkonsesjoner skal revideres i årene framover.

Sendt brev

Kravet blir satt fram i et brev til Olje- og energidepartementet.

Spesielt nevnes Tesse-reguleringen i Lom og Skjåk kommuner i Oppland – og Tokke-Vinje-vassdraget i Telemark., der reguleringen omfattet 25 elver og 16 reguleringsmagasiner. For begge disse arbeides det med revisjon av konsesjonsvilkårene.

Misnøye

Naturvernforbundet uttrykker samtidig sterk misnøye med revisjonen som ble foretatt i fjor av konsesjonsvilkårene for reguleringen av Vinstra-vassdraget i Oppland.

«Det ble ikke gitt krav til sommervannstand i Bygdin og Vinsteren, og det ble gitt minstevannføring kun for én av fire elvestrekninger. På tross av at Norge er forpliktet av EUs vanndirektiv, ble ikke dette direktivet nevnt. Berørte kommuner mener miljøhensyn er tilsidesatt av rene produsentinteresser», heter det i brevet.

Naturvernforbundet påpeker at nærmere 400 vannkraftkonsesjoner kan tas opp til revisjon fram mot 2022, og skriver at Vinstra-revisjonen «ikke bør være førende for de kommende revisjonssakene.»

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.