OLJE OG GASS

Krever mer innovasjon på sokkelen

Anders J. Steensen
12. feb. 2008 - 14:29

Stavanger: Statssekretæren i Olje og energidepartementet, Liv Monica Stubholt presenterte flere utfordringer for olje og gassindustrien i Norge under Offshore Strategikonferansen i Stavanger.

Hun la særlig vekt på at norsk industri måtte lykkes internasjonalt.

– Skal vi ha en konkurransedyktig norsk sokkel, må bedriftene også lykkes i de internasjonale markedene. Det gir best forhold på norsk sokkel, sa hun.

Hun så for seg fem hovedområder som det må arbeides aktivt med for å sikre en fortsatt attraktiv norsk olje og gassindustri.

1. Norge må jakte på nye miljøløsninger. Gode miljøløsninger gir konkurransefortrinn både hjemme og internasjonalt. – Vi må fortsatt arbeide for å redusere utslipp, sier hun.

2. Effektiviteten må forbedres betydelig. Det gjelder særlig innen boring, hvor kostnadene per meter boret distanse har økt kraftig.

3. Kostnadene må ned. Dette krever mer innovasjon. – Dette er et samfunnsansvar industrien må påta seg, sier Stubholt, som mener at nye måter å drive feltene på samt ny teknologi må utvikles for å oppnå dette.

Sjef for Petoro, Kjell Pedersen, sa at noen må stå opp og tørre å utfordre StatoilHydro, som i dag har operatøransvar for 80 prosent av feltene på norsk sokkel.

– Med 90 til 100 dollar fatet, så har ikke oljeselskapene noen interesse av å redusere sine kostnader. Pengene strømmer inn allikevel, sier han.

Reduserte kostnader er et av de viktigste kriteriene for utvikling av teknologi vi har på sokkelen og også innen CO 2-håntering, understreker Stubholt.

– Uten å redusere kostnadene vil en en rekke viktige miljøtiltak ikke bli realisert verken i Norge eller internasjonalt.4. Omdømme og rekrutteringen til olje og gassnæringen må bedres. – Den må rekruttere de flinkeste hodene. Dette er en industri som betyr svært mye for utviklingen av Norge. Dessverre klarer vi ikke å formidle dette til norsk ungdom. Omdømme må bli bedre. Industrien må skryte mer, oppfordret Stubholt.5. Innovasjon som en nøkkelfaktor. – Den må komme fra de store selskapene, men jeg har også stor tro på at små selskaper som selv ikke har store forskningsbudsjetter kan finne frem til gode løsninger som vil effektivisere industrien. Jeg tror også at det er viktig å se på hva som gjøres i andre næringer for å finne frem til de beste teknologiene for oljeog gassindustrien, sier hun. Stubholt mener at særlig flyindustri, den farmasøytiske industrien og nanoteknologien kan bety mye for utviklingen videre.5. Samspillet med utdanning, forskning og næringen. – Dette er viktig for å tiltrekke seg de beste hodene. Det er ingen forskjell mellom å tenke på miljø og utvikle god teknologi for olje og gassnæringen, sier Stubholt.

Hun får følge av oljedirektør Bente Nyland, som understreker at verden er avhengig av fossilt brensel i de neste 40 årene for å kunne dekke sine energibehov. – I 2030 vil fortsatt kun tre prosent av verden energibehov dekkes av fornybare energikilder, sier hun.

–Blir vi flinke innen olje og gass samtidig som vi tenker på miljøet, vil norsk olje og gassnæring ha store konkurransefortrinn i fremtiden, sier Stubholt.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.