KRAFT

Krever kraftlinjen utsatt

BER INNSTENDIG: - Utsett Sima-Samnanger i tre år, ber Kristin Krohn Devold i turistforeningen overfor energiministeren. Rapporter laget for foreningen sier at kraftlinjen er samfunnsøkonomisk ulønnsom, og at en oppgradering av dagens linje er bedre.
BER INNSTENDIG: - Utsett Sima-Samnanger i tre år, ber Kristin Krohn Devold i turistforeningen overfor energiministeren. Rapporter laget for foreningen sier at kraftlinjen er samfunnsøkonomisk ulønnsom, og at en oppgradering av dagens linje er bedre. Bilde: Kjetil Malkenes Hovland
Kjetil Malkenes Hovland
11. jan. 2010 - 14:48

– Rammene i kraftmarkedet har endret seg etter at Statnett gjorde sine vurderinger. Det er samfunnsøkonomisk ulønnsomt å bygge denne linjen, sier Kristin Krohn Devold i Den Norske Turistforening til Teknisk Ukeblad.

Foreningen overrakte i dag til energiminister Terje Riis-Johansen hele tre rapporter som sier at kraftlinjen Sima-Samnanger ikke er samfunnsøkonomisk lønnsom.

Kristin Krohn Devold og Terje Riis-Johansen 11.01.10
Foreningen overrakte i dag til energiminister Terje Riis-Johansen hele tre rapporter som sier at kraftlinjen Sima-Samnanger ikke er samfunnsøkonomisk lønnsom. VIL UTSETTE KRAFTLINJE: Bergensområdet er sårbart for brudd i kraftforsyningen. Likevel vil turistforeningen utsette kraftlinjen Sima-Samnanger med tre år. De har fått laget rapporter som viser at linjen ikke er samfunnsøkonomisk lønnsom. Kjetil Malkenes Hovland

– Det er først og fremst økonomiske argumenter vi har sett på, ikke det friluftspolitiske eller miljøpolitiske, sier Devold.

Vil utsette kraftlinjen

De som har laget rapportene er professor Steinar Strøm ved Universitetet i Oslo som også jobber ved Vista Analyse, forsker Christian Andersen ved stiftelsen Samfunns- og næringslivsforskning og tidligere professor i elkraftteknikk Hans Haakon Fannes ved NTNU. Rapportene konkluderer alle med det samme, ifølge Devold. Kraftlinjen er ikke samfunnsøkonomisk lønnsom, det er bedre å ruste opp dagens linje med et SVC-anlegg.

– Sammenfatningen er at alle rapportene stiller spørsmål ved om dette er samfunnsøkonomisk lønnsomt, og at et SVC-anlegg i Samnanger virker klokere fordi så mange rammebetingelser har endret seg siden Statnett og NVE leverte sine rapporter, sier Devold.

– Utsett beslutningen med i hvert fall tre år, ber Devold.

Opptatt av beredskapen

Riis-Johansen kommer til overrekkelsen av rapportene direkte fra et møte med blant andre Statnetts konsernsjef Auke Lont, som nettopp har advart mot den usikre strømforsyningen i Bergensområdet. Sima-Samnanger skal styrke beredskapen, og Statnett-sjefen framhevet nettopp behovet for å bygge ut denne kraftlinjen.

– Jeg kommer ikke bort i fra at jeg har et ansvar for beredskapen i Norge. Det mine fagmyndigheter er mest bekymret for nå er forsyningssikkerheten i Bergen. Det er et stort og alvorlig ansvar for meg. Så her er det åpenbart en klassisk sak med ulike hensyn. Men det blir aldri for mye kunnskap, så når dere kommer med noen kloke hoder som har sett på dette, så er det bra, sier Riis-Johansen, som lover en skikkelig gjennomgang av rapportene.

– Kraftlinjen har liten verdi

Sima-Samnanger skal ha en samfunnsøkonomisk netto nåverdi på 800 millioner kroner (2006), ifølge minirapporten fra professor Steinar Strøm og Ingeborg Rasmussen ved Vista Analyse. Den største gevinsten er at det blir mindre kostnader ved strømavbrudds, såkalte KILE-kostnader (kostnader for ikke levert energi). Det planlagte kraftvarmeverket på Mongstad vil redusere nåverdien for samfunnet av kraftlinjen til kun 50 millioner kroner.

«Et SVC-anlegg er et klart mer samfunnsøkonomisk lønnsomt nettforsterkningsalternativ enn luftledninger Sima-Samnanger,» heter det i denne rapporten.

Bevar Hardanger, organisasjon som kjemper mot luftspenn
«Et SVC-anlegg er et klart mer samfunnsøkonomisk lønnsomt nettforsterkningsalternativ enn luftledninger Sima-Samnanger,» heter det i denne rapporten. PROTESTER: Slik har motstanderne av kraftlinjen framstilt synet av kraftlinjer over Hardangerfjorden, til Statnetts protester. Bevar Hardanger

Rapporten viser også til Statnetts konsekvensutredning, hvor det sies at kombinasjonen av kraftvarmeverk på Mongstad og SVC-anlegg vil kunne utsette et nytt ledningsalternativ med 10 år.

– Kan utsettes i 10 år

Også tidligere professor i elkraftteknikk ved NTNU, Hans Haakon Fannes, viser til dette i sin rapport. Faanes mener linja trolig kan utsettes i ti år uten noen problemer for Bergensområdet.

«Når usikkerheten i forbruksutviklingen ikke peker mot høyere forbruk slik som Statnett frykter, vil SVC-alternativet gi akseptabel forsyningssikkerhet i en 10 årsperiode fremover,» skriver Faanes i sin minirapport.

– Rapportene sier at vi kunne ha ventet i ti år, men vi tilråder tre års utsettelse, sier Devold til Teknisk Ukeblad, og oppfordrer energiministeren: – Ha litt mot nå.

– Statnett ikke grundige nok

Gjennomgangen som Christian Andersen ved Samfunns- og næringslivsforskning har gjort, er den mest omfattende av de tre minirapportene. Han mener Statnetts konsekvensanalyse «(...) kunne ha vært klarere og grundigere når det gjelder avveiningen mellom de ulike konseptene som var satt opp for analysen.»

Rapporten konkluderer med at Statnett burde ha gjort enda grundigere analyser av hvilke valg samfunnet har. Den kritiserer også metodebruken.

«Samtidig er det grunn til å understreke at slike metodiske grep ikke fjerner behovet for å foreta en avveining mellom økonomiske (prissatte) argumenter, systemtekniske argumenter og forholdet til natur- og kulturverdier,» skriver Andersen.

NEI: Vestlendinger demonstrerte mot kraftlinjer utenfor Stortinget i dag.
Vil neppe utsette HARDANGER IN DANGER: Demonstranter foran Stortinget tidligere i år. De planlagte "monstermastene" skal krysse Hardangerfjorde på flere steder, men demonstrantene vil legge linja i kabel. Mona Sprenger

Vil neppe utsette

Statnett er ikke enige i at Sima-Samnanger bør utsettes. Særlig ikke nå som en kuldeperiode gjør at kraftlinjene mot Bergen går fulle, og et utfall vil føre til at bergenserne ikke vil få nok strøm.

Ifølge Statnett trengs det en ekstra kraftlinje for å opprettholde forsyningen til Bergensområdet dersom en av dagens linjer faller ut. Dette er i tråd med det såkalte N-1-prinsippet (N minus en), altså at systemet av beredskapsgrunner skal fungere som normalt selv om en av linjene faller ut.

Riis-Johansen lover at svaret kommer snart, uansett utfall.

– Dette har en side med beredskap som nok gjør at en beslutning som sådan nok er nødvendig. Så kan det i det ligge flere konklusjoner. Vi ser at beredskapen i forhold til Bergensområdet er et tema. Når det er så kaldt som vi ser nå, må vi ha sikker forsyning, sier olje- og energiministeren.

– Avgjørelse før jul

– Den viktigste fjellvettregelen er at det er ingen skam å snu, sier Kristin Krohn Devold på vei ut fra energiministerens kontor.

Olje- og Energidepartementet uttrykte i fjor sommer at avgjørelsen for Sima-Samnanger trolig kom før jul. På spørsmål fra Teknisk Ukeblad om dette svarer Riis-Johansen slik:

– Jo, men vi har ikke sagt hvilken jul.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.