Krever inntil 300 millioner fra staten etter vindkraft-nei på Andøya

– Rettsstridig myndighetsmisbruk.

Krever inntil 300 millioner fra staten etter vindkraft-nei på Andøya
Fra konsesjonssøknaden til vindkraftverket på Andøya. Faksimile: NVE

24. mars 2020 gruset i praksis Olje- og energidepartementet de ambisiøse vindkraftplanene til Andøya vind. Selskapet fikk ikke utsatt fristen for å starte opp til 31. desember 2021, slik de hadde søkt om.