SAMFUNN

Krever en offensiv

– Glem oljeformuen. Norge trenger en mer offensiv, landbasert industripolitikk for å finansiere staten vår i fremtiden, sier president John Arne Haugen i Norges ingeniørorganisasjon (Nito) i denne ukens utgave av Teknisk Ukeblad.

Renter av oljeformuen er ikke til å leve av i fremtiden. – Én verdensomspennende økonomisk krise, er i prinsippet nok til å utradere hele oljefondet, advarer Nito-presidenten. Han understreker også betydningen av stabile rammevilkår for industrien og næringslivet.

President Gunnar Berg i Norske Sivilingeniørers Forening (NIF) syns på sin side at nedbyggingen av industriarbeidsplasser får liten oppmerksomhet:

– En konkurransedyktig industri er en forutsetning for en sterk norsk økonomi. Dette krever at vi har attraktiv kompetanse i Norge, og at skatte- og avgiftsvilkårene for våre bedrifter er slik at de bidrar til lik konkurranse med bedrifter i land vi samhandler med, mener NIF-presidenten.

Les også "Valgflesket er servert", hovedsak i denne utgaven (se link)

Les mer om: