PRODUKSJON

Krever 50 års PC-bruk

URIMELIG:Tore Strandskog kan avskrive PC-en sin med 30 prosent årlig. Hadde han derimot kjøpt en PC til å styre sentralfyren, ville avskrivningen vært to prosent, som for resten av byggets tekniske installasjoner. Helt urimelig med dagens teknologi, mener Strandskog.
URIMELIG:Tore Strandskog kan avskrive PC-en sin med 30 prosent årlig. Hadde han derimot kjøpt en PC til å styre sentralfyren, ville avskrivningen vært to prosent, som for resten av byggets tekniske installasjoner. Helt urimelig med dagens teknologi, mener Strandskog. Bilde: Joachim Seehusen
Joachim Seehusen
12. mai 2006 - 13:56

Avskrivningssatsene for teknisk utstyr til bygg er to – 2 – prosent årlig.

Dette er en sikkerhetsrisko, mener Tekniske Entreprenørers Landsforening (Telfo).

Nå har foreningen fått nok, og kjører saken frem for finansminister Kristin Halvorsen.

Vil ha 12%

I et brev datert 25. april ber foreningen om en avskrivningssats på 12 prosent for tekniske installasjoner, og viser til at dette er satser Finansdepartmentet selv har regnet seg frem til og brukt i Odelstingsproposisjon nr. 1 2001-2002.

I brevet skriver Telfo blant annet at «Dagens avskrivningssats på 2 prosent er et klart hinder for implementering av ny teknologi og begrenser fremtidsrettede tekniske investeringer i bygg, og vi får dermed lavere funksjonalitet i byggene enn nødvendig.»

I stampe

Tore Strandskog, næringspolitisk direktør i Telfo, skriver også at «Til tross for politisk vilje til å gjøre noe med denne viktige saken, synes det hele nå å stå i stampe.»

– Vi hadde et møte med Stortingets finanskomité i fjor høst. Det førte til at regjeringen ba forvaltningen om å se på nye avskrivningssatser, men siden har lite skjedd, sier Standskog.

Les mer om: