KRAFT

Krevende utenlandskabler

KREVENDE DRIFT: Det er vanskelig å drifte det nordiske vekselstrømssytemet når flyten på HVDC-kablene, som her NorNed, skifter retning omtrent samtidig.
KREVENDE DRIFT: Det er vanskelig å drifte det nordiske vekselstrømssytemet når flyten på HVDC-kablene, som her NorNed, skifter retning omtrent samtidig. Bilde: Statnett
Øyvind LieØyvind Lie
21. des. 2010 - 15:35

Etter hvert som de europeiske kraftmarkedene er blitt mer integrert med nye HVDC-forbindelser, har det blitt stadig vanskeligere for systemoperatørene å takle de store endringene i lastflyt.

Ifølge markedets logikk vil strømmen flyte fra et lavprisområde til et høyprisområde. Norge og resten av Norden har mye vannkraft, og dermed relativt stabile priser gjennom døgnet, mens resten av Nord-Europa har mye ufleksibel kraftproduksjon som det ikke lønner seg å skru av om natta.

Billig nattstrøm

Siden kraftforbruket er mye høyere om dagen enn om natta, blir prisene på kontinentet høye om dagen og lave om natta. Derfor går kraftflyten ofte nordover om natta og sørover mot kontinentet om dagen.

Prisene i Norden er relativt like, slik at endringer i kraftflytens retning på likestrømskablene ofte vil skje på omtrent samme tid på døgnet.

Les også: Leverer to søknader

Ramping

Derfor bestemte de nordiske systemoperatørene i 2007 å innføre såkalte “ramping-regler” på NorNed (Norge-Nederland), Skagerrak-kablene (Norge-Danmark), KontiSkan (Danmark-Sverige), Kontek (Danmark-Tyskland), Baltic Cable (Tyskland-Sverige) og Swepol Link (Polen-Sverige).

Reglene innebærer at endringen i flyten maksimalt kan være på 600 MW per time. På en kabel på 600 MW vil det dermed ta to timer å endre flyten fra maks import til maks eksport.

Endringene i flyten må dessuten skje gradvis med en endring på maksimalt 30 MW i minuttet per forbindelse.

Les også: Nordisk og fransk kraftmarked kobles sammen

Dårlig likt

Mange av aktørene på kraftmarkedet liker restriksjonene dårlig, siden de gjerne vil handle så mye strøm så mulig og tjene mest mulig penger. Jo flere restriksjoner på handelen, jo mindre lønnsom blir kabelen.

Samarbeidsorganisasjonen for europeiske systemoperatører, Entso-e, har sammen med de nordiske systemoperatørene laget en rapport som evaluerer konsekvensene av rampingrestriksjoner på HVDC-kablene mot kontinentet.

Istedenfor å begrense flyten på kablene med egne regler, kan man tenke seg at utfordringene for systemet kunne vært løst med mothandel.

Det ville innebære at systemoperatørene går inn og kjøper kraft på overskuddssiden av flaskehalsen og selger kraft på underskuddsiden.

Les også: – Lønnsomme utenlandskabler

Manipulasjon

Men ifølge rapporten er markedene ennå ikke godt nok integrert til å garantere at slik mothandel kan gjennomføres.

Det er for eksempel uklart hvem som skulle ta kostnaden ved motkjøpene. Ved storskala mothandel kan det også være fare for at markedet ikke blir likvid nok og at det kan bli manipulert.

I dag selges strøm på spotmarkedet i enheter på 1 time. En overgang til salg av kvartersenheter ville gjøre systemet mer fleksibelt, ifølge rapporten.

Avanserte systemer

Etter hvert som det tas i bruk mer avanserte IT-systemer, vil det dessuten kunne bli enklere å opprettholde systemsikkerheten som endringene i strømflyten skaper, påpekes det i rapporten.

Rapporten kommer ikke med noen endelig fasit om endringer i rampingreglene. Men den slår fast at medlemmene i Entso-e diskutere om det er akseptabelt med en raskere ramping-hastighet.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.