NATURVITENSKAP

Krevende Hubble-service

Erik Tandberg
31. jan. 2002 - 11:24

Oppdrag som skal utføres på 11-dagers ferden, omfatter utskifting av et reaksjonshjulsystem, et kamera, solcellepanelene og en kontrollboks for strømforsyningssystemet, dessuten montering av et eksperiment-kjølesystem for et nær-infrarødt kamera og spektrometer.

Reaksjonshjulsystemet brukes til innretting av romobservatoriet. Systemet som skal skiftes ut, virker i øyeblikket, men er ikke helt å stole på. Det nye kameraet, som går under betegnelsen Advanced Camera for Surveys, skal erstatte Faint Object Camera og vil kunne skaffe atskillig skarpere bilder.

Solcellepanelene er av en ny type med ytelse som ligger 20-25 prosent over de som nå brukes, men massen er noe høyere. Kontrollboksen for strømforsyningssystemet er egentlig ikke beregnet på utskifting. Den omfatter 36 elektriske kontaktpunkter som kan være vanskelig å komme til, har en masse på 73 kg og krever at teleskopet slås av for første gang siden oppskytingen i 1990.

Nær-infrarødt kameraet og spektrometeret hadde i 1999 brukt opp nitrogenisen i det gamle kjølesystemet. Det nye eksperimentsystemet er basert på neon, og vil vekke instrumentet til live igjen.

Oppdragene er planlagt gjennomført på fem arbeidsøkter ute i rommet, og ferden omtales som en av de vanskeligste hittil.