ARKIVNYHETER

Krevende brujobb i Oslo

Denne brua fra 1934 er i elendig forfatning og trenger avløsning. Den nye brua får bare ett spenn.
Denne brua fra 1934 er i elendig forfatning og trenger avløsning. Den nye brua får bare ett spenn. Bilde: Anders Haakonsen
17. feb. 2011 - 02:43

Lang er brua ikke, men omkjøringsmuligheten er dårlige og trafikken må opprettholdes i byggetiden. Den nedre delen av landkarene skal stå igjen, for øvrig skal alt fjernes. I dag står det 10 søyler etter hverandre mellom de to sporene. Disse skal fjernes og blir ikke ersattet med nye. Den nye brua får dermed ett spenn i stedet for to som i dag.

Utskiftingen av overbygningen skjer ved at brua deles på langs, slik at det blir mulig å opprettholde lysregulert enveistrafikk på den ene halvparten av brua mens den andre halvparten bygges. Den nye kjørebanen skal bæres av prefabrikerte betongbjelker. Etter ombyggingen vil toppen av kjørebanen ligge opptil 40 cm høyere enn i dag. For å få en tilfredsstillende linjeføring i vertikalplanet må Slemdalsveien heves. Strekningene på hver side av brua som blir berørt av justeringen er ca. 30 meter lange.

Oppdraget omfatter både riving av den gamle brua, bygging av ny og justering av vegen. Riving og montering kan ikke foregå mens det er trafikk på Sognsvannsbanen. Mye av arbeidet må derfor foregå om natten. Entreprenøren kan ikke regne med langvaring driftstans på banen.

I tettbygd strøk er det vanlig at det går kabler gjennom bruene. Den aktuelle brua er ikke noe unntak. Dessuten går det en hovedvannledning gjennom den. Kabler og ledning må legges over i midlertidige traséer mens byggingen pågår. Hele jobben må være fullført innen utgangen av september.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.