OLJE OG GASS

Krass kritikk mot StatoilHydro

En 25-åring døde i mai på Oseberg B-plattformen. StatoilHydro får nå krass kritikk.
En 25-åring døde i mai på Oseberg B-plattformen. StatoilHydro får nå krass kritikk. Bilde: Terje Knutsen

25-åringen falt 14 meter fra et stillas og ned på plattformens kjellerdekk og døde senere av skadene.

I sin gransking av ulykken slår Petroleumstilsynet fast at den direkte årsaken til ulykken var at en festeanordning på stillaset fikk for stor belastning og revnet.

Dårlig oppfølging

StatoilHydro blir kritisert for mangelfull oppfølging av regelkrav både når det gjelder risikovurdering, planlegging, kompetanse, ledelse og dokumentasjon.

Petroleumstilsynet gir nå både StatoilHydro og Aibel AS og STS Gruppen AS, selskaper som også kan knyttes til ulykken, varsel om pålegg. Det betyr at selskapene kan bli anmeldt dersom de ikke endrer sine rutiner.

Tiltak

StatoilHydro varsler at de vil jobbe videre med å styrke sikkerheten knyttet til stillasarbeid.

– Vi vil gjennomføre nødvendige tiltak for å unngå at slike tragiske ulykker inntreffer i fremtiden, sier Torstein Hole, som er direktør for området Drift Vest i StatoilHydro.