BYGG

Krass kritikk mot Statens Vegvesen

Rapporten etter raset i Kattmarkvegen i mars er nå klar.
Rapporten etter raset i Kattmarkvegen i mars er nå klar. Bilde: Scanpix
Joachim Seehusen
29. juni 2009 - 09:21

«Har en ikke råd til å bygge sikkert får en la være» heter det i rapporten fra kommisjonen som ble ledet av professor Steinar Nordal ved NTNU.

Entreprenøren som utførte sprengningsarbeidene som utløste skredet får ingen kritikk, mens Multiconsult, som laget en geoteknisk rapport, får mild kritikk for ikke å ha sett behovet for ytterligere undersøkelser.

Sprengte nær leire

Fjelloverflaten mot leiren i området var nesten vertikal, men den hadde et lite overheng som ikke var kjent.

Dermed ble det sprengt svært nær leirmassene. Dette utløste et initialskred som så førte til det større hovedskredet.

Grunnforholdene i skredområdet var dominert av vekslende lag med sensitiv, kvikk leire og sjikt med mye silt og finsand.

Slike masser mister sin styrke og blir flytende ved overbelastning.

Ikke vibrasjoner

Det er en oppfatning blant geoteknikere at vibrasjoner fra sprengning normalt ikke skal utløse skred i kvikkleire.

"Denne oppfatningen er etter vårt syn fortsatt stort sett korrekt. Det er heller ikke i dette tilfellet sannsynlig at vibrasjoner i seg selv som har vært problemet, men direkte utsprenging mot leire", skriver kommisjonen.

Vegvesenet toer sine hender

I avtalen mellom Namsos kommune og Statens Vegvesen foreligger det ingenting om geotekniske eller ingeniørgeologiske undersøkelser.

I et notat fra 2007 skriver daværende prosjektleder for Vegvesenet at "Det er Namsos kommune som er planansvarlig og de må eventuelt be oss komme med/pålegge geotekniske undersøkelser/vurderinger."

Dette kaller kommisjonen oppsiktsvekkende.

Misvisende byggeplanen

Byggeplanen inneholdt informasjon som var misvisende når det gjaldt fjelloverflaten ned i leiren.

Undersøkelsesgruppa kritiserer at det ikke tidlig i planarbeidet ble utført geotekniske undersøkelser, og gjør det tydelig at økonomi har gått foran sikkerhet.

«I den ordinære planprosessen lot Statens Vegvesen knappe budsjettrammer overstyre behovet for geotekniske og ingeniørgeologiske undersøkelser», skriver kommisjonen, som også viser til at Vegvesenet avviste en forespørsel fra en konsulent om å sende foreløpig byggeplan til geoteknisk vurdering.

En slik vurdering ble først gjort etter at planarbeidet var avsluttet og etter sterkt press fra Vegvesenets egen byggeleder. Ingen ingeniørgeologiske undersøkelser ble gjort.

Kritikk mot Namsos

Utelatelsen av en geoteknisk utredning tidlig i planfasen er spesielt påfallende sett i lys av de tidligere kjente skredhendelsene i Namsos kommune og kommunens egne bestemmelser om geoteknisk dokumentasjon.

Namsos vedtok krav om geoteknisk dokumentasjon for utbyggingsområder med plankrav kun to måneder før reguleringsplanen for Katmarkmoen ble fremmet.

Kommisjonen skriver at kommunen burde gjort Vegvesenet oppmerksom på kravene, og at uansett burde Vegvesenet selv fremskaffet slik dokumentasjon.

Kritikk mot Multiconsult

Multiconsult var leid inn av Vegvesenet for å gjøre noen vurderinger, en jobb på 80 timer.

Selskapet identifiserte stabilitet som et problem nær der initialraset ble løst ut og foreslo å flytte vegen lenger inn mot fjellet.

«En god strategi» kaller kommisjonen dette forslaget. Men så kommer kritikken.

Multiconsult betegnet inngrepene som skulle gjøres i terrenget som begrensede, og valgte derfor ikke å anbefale videre geotekniske undersøkelser

Det burde både Multiconsult og Statens Vegvesen gjort, skeriver kommisjonen i sin rapport.

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.