SAMFERDSEL

Krangel på messetur

Düsseldorf: – Jeg reagerer sterkt på at vårt felles Interkama-arrangement utnyttes til å verve nye medlemmer og skape blest om Niad. Nelfo har gått langt over streken, tordner Ifea-direktør Geir Lae Solberg.

Jeg skjønner godt at Ifea kan være redd for konkurranse fra en stor og resurssterk organisasjon som Nelfo. Men Niad ønsker å samarbeide med andre bransjeorganisasjoner. Et eksempel er at vi samarbeider med Norsk Ventilasjons og Energiteknisk Forening (NVEF), svarer fagkonsulent i Nelfo og sekretær i Niad, Dag O. Pedersen.

Solberg ønsker ikke å gi flere kommentarer til saken: –Jeg registrerer hva som er sagt, men ønsker ikke å bidra til ytterligere polemikk.

Kamp om medlemmer?

Bakgrunnen for bråket er at Nelfo orienterte om Niad under et pressemøte på Interkama den 25. september. Til stede var journalister fra norsk fagpresse, et styremedlem fra Ifea, og representanter for seks av leverandørene som deltok på messeturen – samtlige av disse leverandørene er Ifea-medlemmer fra før.

Ifea og Nelfo har til nå hatt liten medlemsoverlapping. Men ut fra materialet som ble presentert går det klart fram at Niad kan bli en sterk konkurrent til Ifea. Organisasjonenes strategi har flere likhetstrekk. Begge skal drive næringspolitisk arbeid, kompetanseheving og nettverksbygging innen fagområdet automatisering, og begge framhever at de må samle bransjen.

En fot i hver leir

– Denne etableringen er en del av Nelfos langsiktige strategi om å bygge en bred plattform for ulike bedrifter, sa Niad-styremedlem Bjørn Rosfjord under orienteringsmøtet.

Rosfjord har tidligere vært styreformann i Ifea, og Rosfjords firma ASI Automatikk er fortsatt medlem i foreningen. Pettersen Drammen, selskapet til Niads styreformann Geir Ivar Pettersen, har også Ifea-medlemskap.

Det er ikke noe i veien for at bedrifter kan være medlem i både Ifea og Niad. Vi har forskjellige nettverk med forskjellig utgangspunkt. Bedriftene står fritt til å velge det som gagner dem best, hevder Dag O. Pedersen.

Ny strategi

Nelfo er fra før en sterk organisasjon for elektroinstallatører. Niad ble etablert i april i år, som et ledd i planen om å bygge et utvidet bransjefelleskap.

Interessegruppen skal favne bedrifter som driver med alle former for automatisering, også innen Ifeas kjerneområder industri, offshore, prosess og skip. Målet er å få 120 nye medlemmer i løpet av 2001.

Ble orientert?

–Vi orienterte Ifea tidlig i prosessen. Solberg ble gjort kjent med at Niad skulle favne alle områder innen automatisering. Han hadde ingen innvendinger, sier Dag O. Pedersen.

Geir Lae Solberg har tidligere hevdet overfor Teknisk Ukeblad at han ble gjort oppmerksom på etableringen, men ikke med at interessegruppen skulle verve medlemmer fra Ifeas kjerneområder i tillegg til de som naturlig hører inn under Nelfo-paraplyen.

Les mer om: