BYGG

Kraftverk formet som skovlhjul

Statkraft Energi AS er utbygger av kraftverket som får en produksjon på 21,8 GWh i året. Kraftverket utnytter fallet i den gamle Pålsbudammen som ligger mellom Pålsbu- og Tunhovdfjorden øverst i Numedalslågen i Nore og Uvdal kommune.– Kraftverket ble satt i prøvedrift 5. juli, forteller prosjektleder Fredrik Grøner i Statkraft. Etter prøvedrift overtar Statkraft verket i løpet av august. Fortsatt gjenstår noen supplerende arbeider på bygg og utomhus, samt noen mindre endringer på elektromekanisk leveranse.

Hull i dammen

Anleggsarbeidene startet i februar 2006 med å ta hull i dammen fra luftsiden og gjøre klart for inntaksluken, som ble montert i april i år. Byggegropen ble utsprengt, og sommeren 2006 ble det etablert en fangdam for at vann fra tappeløpet ikke skulle komme ned i byggegropen. Fangdammen ble fjernet etter tappeperioden i 2006.

Selve kraftverksbygget består av betongelementer. Øvrige materialer til tak, port, ventiler og beslag er også naturlig grå for å passe inn mot den gamle dammen. Sett ovenfra er bygget formet som et skovlhjul.

De tre tappeventilene i dammen er ikke berørt, men etter at kraftverket nå er i drift vil de i hovedsak bare bli benyttet hvis kraftverket av en eller annen grunn står i tappeperioden. Vannet vil i stedet komme fra kraftstasjonsutløpet på nordsiden av tappeløpet, men fylle ut hele bredden før brua.

Nytt inntak

Der kantene langs tappeløpet er berørt, er de i hovedsak utformet slik de var, med fritt utlagte steiner. De eksisterende tre tapperørene med ventiler i dammen er uendret, mens kraftverket har fått nytt inntak gjennom etablering av tre nye hull i damplaten.

– I hovedtrekk har byggingen gått greit, men vi har hatt en del utfordringer underveis som blant annet har ført til at det er blitt større mengder betong som er brukt under byggingen, sier Grøner.

Dessuten har det vært en del forsinkelse på elektromekanisk utstyr fra utlandet slik at det har vært veldig hektisk i sluttfasen med montasjen. – Likevel kom vi i mål med minimale tidsoverskridelser, sier han.

Utfordringer

Prislappen på utbyggingen vil prosjektlederen ikke gå ut med. – Vi fikk en del utfordringer vi ikke så konsekvensene av i utgangspunktet. Når du skal bygge om kan det blir mer endringer på konstruksjonen enn det som var planlagt, sier Grøner.

De måtte rive mer av dammen enn det som var beregnet på forhånd. – Så måtte vi selvsagt bygge dette opp igjen etterpå også, sier prosjektlederen. Han presiserer at alle problemer er løst fordi løsningen på ombyggingen er godkjent av NVE.

Selv om kostnadene er blitt høyere enn planlagt, mener han at det var på høy tid at Statkraft bygget Pålsbu kraftverk. – Her har vannet rent siden krigen uten at det har vært brukt til å produsere kraft. Det er dyrt å bygge lavtrykks kraftverk, og på grunn av markedssituasjonen er kostnadsnivået er blitt høyere en antatt på forhånd. Det er marginal lønnsomhet på slike løsninger, men på sikt blir det likevel en lønnsom utbygging. Dessuten gir utbyggingen mer ren energi uten miljøulemper, og det er viktig for Statkraft, sier han.

Miljøtilpassede smøreoljer

Pålsbu kraftverk er det første kraftverk i Norge som bruker miljøtilpassede smøreoljer. De nye smøreoljene er biologisk nedbrytbare, og dersom det skulle skje et uhell og noe olje skulle lekke ut, vil oljen brytes ned raskt og miljøvirkningene bli minimale sammenlignet med bruk av tradisjonelle oljer.

Smøremidlene er basert på syntetiske estere. I tillegg til å være miljøtilpasset, har produktene gode tekniske egenskaper. Oljene er utviklet av Statoil Lubricants R&D i samarbeid med ledende forskermiljø og vannkraftbransjen i Sverige.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.