ARBEIDSLIV

Kraftsystemet mer sårbart

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) skriver i rapporten at dette blant annet skyldes ensidig fokus på kosteffektiv drift, og resultatet er en eldre infrastruktur som kjøres med mindre sikkerhetsmarginer enn tidligere.

Parallelt med dette øker avhengigheten av IT-systemer.

Åpent mot internett

– Det er svært bekymringsfullt at de samme datasystemer som fjernstyrer norske kraftanlegg åpnes mot internett, og derfor kan angripes av hackere, sier forsker Håvard Fridheim fra FFI. De har laget rapporten i samarbeid med Direktoratet for sivilt beredskap (DSB) og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Fortsetter utviklingen i denne retningen, vil vi få hyppigere strømbrudd i fremtiden. Dette vil få store konsekvenser for samfunn og næringsliv, og redusere evnen til effektiv krisehåndtering. FFI anbefaler derfor å sette av totalt 750 millioner kroner over 10 år til konkrete tiltak for å redusere sårbarheten i kraftforsyningen.

NVE mener rapporten avdekker at det er behov for å styrke reparasjonsberedskapen og sikre kontroll- og styringssystemene i kraftforsyningen.

Reduserte reserver

– Det norske kraftsystemet har reduserte reserver og kapasiteten bør derfor økes gjennom nye investeringer i nettet og ny produksjon, sier vassdrags- og energidirektør Agnar Aas.

NVE vil i løpet av året gå gjennom virkemidler og fremme et forslag med konkrete tiltak for Olje- og energidepartementet (OED) over hva som kan gjøres for å oppnå en tilfredsstillende beredskap.

Oftere og lengre strømbrudd

Direktør Helen Bøsterud i Direktoratet for sivilt beredskap stiller spørsmål om vi er villige til å godta hyppigere og mer langvarige strømbrudd i framtiden, eller foretrekker vi å betale en «forsikringspremie» i form av beredskapstiltak innen energisektoren på forhånd.

Bøsterud mener at samfunnet uansett vil måtte betale en pris hvis ikke noe blir gjort for å stoppe den stadig økende sårbarheten innen energiforsyningen. Langvarige strømbrudd vinterstid kan gi store samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser.

Likevel er kun 50 prosent av landets kommuner forberedt på å takle et langvarig strømbrudd. Dette kommer frem i en undersøkelse DSB har gjennomført i samarbeid med fylkesmennene.

Les mer om: