Kraftselskapene hører ikke på Statnetts advarsler: Produserer som før

NVE ber Statnett utrede tiltak for rasjonering.

Kraftselskapene hører ikke på Statnetts advarsler: Produserer som før
Vannstanden i Mjøsa har vært svært lav i år. Mjøsa renner ut i Vorma og senere Glomma, hvor det ligger fem store kraftverk. Bildet er tatt 14. mai i en tørr småbåthavn på Biristrand. Foto: Ellen Synnøve Viseth
Dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg. Abonnere for å få full tilgang til alt innhold.

«Vi følger nå med på hvordan aktørene disponerer vannet for å sikre at det er nok tilgjengelig
produksjon kommende vinter. Så langt ser ikke Statnett klare indikasjoner i kraftflyt eller priser på at meldingen til markedsaktørene har hatt effekt».

Det skriver Statnett i et brev til NVE som Nettavisen omtalte tirsdag. Det er over en måned siden Statnett advarte produsentene om at energikrisa i Europa kan påvirke forsyningssikkerheten i Norge og at tørken kan gjøre Norge avhengig av import.

Statnett har endret vurderingen av kraftsituasjonen for hele Sør-Norge fra normal til stram (gult nivå) for høsten og vinteren som kommer. 

Eksport i 162 av 168 timer 

I sin nyeste ukesrapport onsdag skriver NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) at Sør-Norge hadde nettoeksport i 162 av 168 timer i forrige uke. Det er den nest høyeste nettoeksporten gjennom en uke fra Sør-Norge så langt i år.

Statnett foreslår at NVE nå begynner å følge opp produsentene tettere og krever jevnlig rapportering. De ønsker også at NVE skal innhente produsentenes egne prognoser for utviklingen frem mot neste vår. 

Statnett har allerede fått i oppgave å vurdere SAKS-tiltak for vinteren som kommer. SAKS står for «Svært anstrengt kraftsituasjon», og tiltakene kan være nedstenging av industri, rasjoneringstariffer og rullerende blackout. 

Statnett bes også om å foreslå mulige nye SAKS-tiltak i tillegg til de som har blitt brukt tidligere.

Kan betale industri for å koble ut

I en rapport fra 2014 skriver Statnett at energiopsjoner er det eneste aktuelle tiltaket innen forbruk. Det betyr at Statnett på forhånd inngår avtaler med industribedrifter, hvor de får betaling for å koble seg ut ved behov. 

Dette er bedrifter innen treforedling, metallindustri og kjemisk industri. Petroleumsindustrien deltar ikke i ordningen. 

Før vinteren 2013/2014 hadde åtte konsern tilbudt seg å skru av til sammen 1,06 TWh strømforbruk.

NVE: Produsentene kan holde tilbake vann

Statnett skriver i brevet at det er produsentenes ansvar å disponere vannet slik at det kan leveres kraft til enhver tid, men at vi nå er i en situasjon hvor usikkerheten er uvanlig stor fram mot og gjennom kommende vinter.  

Også vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund har nylig luftet sin bekymring i en kronikk i Aftenposten.

Han skriver at kraftsystemet overlater svært mye ansvar til kommersielle selskaper og at legitimiteten til dette systemet er avhengig av at selskapene forstår at de «ikke bare forvalter en handelsvare, men en samfunnskritisk ressurs».

Lund skriver at kraftprodusentene kan holde tilbake vann, selv om det kan bety høyere strømpriser gjennom sommeren og høsten. «Men i den spesielle situasjonen vi nå er i, kan det være en grei forsikring å betale mot ikke å gå inn i neste vinter med svært lav fyllingsgrad», skriver Lund. 

NVE-direktør Kjetil Lund har bedt Statnett om å utrede rasjoneringstiltak som kan bli nødvendige til vinteren. Foto: Sverre Chr. Jarild

Statkraft: Vi gjør grundige analyser

Statkraft skriver til TU at de er enige med NVE i det er en helt uvanlig situasjon med mye usikkerhet. 

– I år hvor vi har lavt tilsig og behov for mer kraft, kan vi importere fra landene rundt oss. Når det er fare for rasjonering i landene rundt oss på grunn av usikkerhet rundt gassleveranser fra Russland, gir dette også økt usikkerhet i Norge, skriver pressetalsperson Lars Magnus Günther.

Han skriver at Statkraft gjør grundige analyser som avgjør hvordan de disponerer vannet i magasinene.

– I denne spesielle situasjonen bruker vi ekstra ressurser på risikovurderinger, også knyttet til sannsynligheten for ekstreme scenarioer med tanke på både vær- og gassituasjon.

– Slik verden er nå, legger vi større vekt enn normalt på disse scenarioene for å sikre en ansvarlig og god disponering av magasinene, og vi planlegger forsvarlig for å ha nok kraft på lager til at det dekker behovet den kommende vinter, skriver Günther.

Statkraft ønsker ikke å svare på om de disponerer vannet annerledes nå enn i en normalsituasjon, eller om de vil holde tilbake vann selv om det ikke er kostnadsmessig optimalt.

Les også