KRAFT

Kraftprisen blåser ned i null

Bilde: Mona Sprenger
Mona Sprenger
2. mars 2009 - 07:15

– Vindkraft kan ha både tekniske og økonomiske konsekvenser. I systemer med mye installert effekt vil prisen kunne gå i null i perioder med mye vind, sier Westre.

Han understreker at vind er en ren og ekstremt verdifull kraft, men at det kan bli for mye av alt.

– Det må bygges ut betydelig med vind for å nå EUs klima- og fornybare mål. Men vind er vanskelig å håndtere.

Flaskehalser

Tyskland har bygget ut mye vindkraft (mer enn 25 000 MW) og har meget ambisiøse planer for videre utbygging.

De mest aktuelle områdene for utbygging er i Nord-Tyskland, på land og offshore. Men det har vist seg å bli en betydelig utfordring for tyskerne å forsterke nettet sørover så mye og så raskt at man unngår kraftoverskudd i Nord-Tyskland i perioder når det blåser mye.

– Politisk har motivene har vært å erstatte termisk kraft og kjernekraft og sikre egen kraftforsyning. Det er bra med fornybar energi, men vindkraften skaper tekniske utfordringer for systemet. Det oppstår flaskehalser og ukontrollert kraftflyt mellom regioner. Såkalt ringflyt, sier direktøren, som selv har jobbet i Tyskland. Den gang hadde landet ingen store problemer med nettet.

– Tyskland har tradisjonelt ikke hatt flaskehalser av betydning. De har kommet med vindkraften. Nå er det behov for omfattende forsterkninger av nettet, og det er ikke enkelt. I Tyskland er det minst like vanskelig å bygge kraftledninger som i Norge, både med hensyn til konsesjon og miljø.

Mange snubletråder

I Tyskland har bio, vind, sol og vann fortrinnsrett til å komme inn i systemet til garanterte priser.

– Dette er også en snubletråd for markedet, og det er grenser for hvor mange snubletråder et marked kan håndtere før markedet som sådan begynner å svikte, sier Westre, som mener at de tekniske problemene kan løses.

– Medisinen er å bygge vesentlig mer nett samt at utvekslingskapasiteten mot naboland må styrkes. Evnen til å absorbere svingninger må økes. En annen snubletråd er at det ikke finnes en harmonisert løsning for bruken av nettet. Rammebetingelsene er ulike i Norge og for eksempel Tyskland. Produsentene stilles overfor vidt forskjellige rammebetingelser. I Tyskland betaler produsentene ingenting for å få nettilgang – heller ingenting for den løpende bruken.

Muligheter for Norge

Westre mener at det ligger en stor mulighet for Norge i vannkraftens reguleringsmulighet, men han advarer mot å tro at Norge kan bli en stor nettoeksportør av energi.

– Det er en myte. Gevinsten ligger i at det er store prisforskjeller mellom Norge og kontinentet på timebasis. Når det blåser, kan prisen gå helt ned i null, mens den går rett opp når det er vindstille. Vannkraftverkene kan utnytte sin fleksibilitet til å selge kraften når de får best betalt for den. Så vil vi importere energi i lavprisperioder. Det skjer stort sett hver natt og helg.

Westre er klar på at Norge må bygge ut mer effekt for å få dette til.

– En konsekvens er at et vannkraftverk i Sør-Norge blir mer verdifullt enn et vannkraftverk i Nord-Norge fordi det kan levere fleksibilitet til kontinentet.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.