ENERGI

Kraftpoolen øker

Krafthandlere i Norge, Sverige, Finland og Danmark omsatte kraft for nær 177 milliarder kroner i fjor over kraftbørsen.

Den gjennomsnittlige veksten fra 1999 var på formidable 68 prosent. Størst vekst hadde det nyeste markedet, elcelaring, med 73 prosent. Veksten i det fysiske markedet var på 28 prosent, mens det finansielle markedet hadde en vekst på 66 prosent.

Den totale omsetningen av elektrisk kraft i Norden er på rundt 390 TWh. Omsetningen over Nord Pools børser var imidlertid på hele økning på 56 prosent i forhold til året før.

At omsetningen er større enn det faktiske forbruket, skyldeds at kontraktene skifter eier flere ganger før kraften omsettes rent fysisk. Den fysiske omsetningen over Nord Pools spotmarked var på 97 TWh, altså en firedel av markedet.

– Vi er godt fornyød med resultatet. Vi forventer også en vekst i årets tall, men kanskje ikke så store som i fjor, sier administrerende direktør Torger Lien til tekblad.no.

Les mer om: