FORUM

Kraftmyter om strømprisen

"Krisevinteren" 2002/03 med fare for strømrasjonering og priser som løp løpsk - et resultat av en feilslått energipolitikk fra AP og sentrumspartiene over mange år - gav en del kverrulante miljøvernere og generelle samfunnsrefsere blod på tann. I en rekke leserbrev og medieutspill konkluderer de med at det er kraftmarkedet som er årsaken til høye strømpriser, og at dersom politikerne fikk styre, så ville alt vært så meget bedre.

Sist ute i denne gjengen er Odd Handegård, seniorrådgiver ved Universitetet i Tromsø. I et leserbrev i Tidens krav 22. oktober (www.tk.no) later han som han avslører en del myter. Dessverre viser det seg at han snarere bygger opp om myter, slik man har sett gjentatte ganger fra medlemmer og sympatisører av Sosialistisk Venstreparti.

Mange av hans påstander er dessverre tatt ut av sammenhengen eller selektivt valgt, og gir således en helt feilaktig fremstilling av de faktiske forhold innenfor energisektoren. Dermed blir også hans konklusjoner feil.

* Fokus på krafteksport i utvalgte år (2000 og 2002) med mye nedbør er misvisende. Dersom Handegård tok en tur innom www.statnett.no og så på oversikten over kraftimport/eksport, ville han funnet at Norge de siste fire årene har importert mer strøm enn vi har eksportert! Det er det motsatte av Handegårds påstand. De siste 52 uker har Norge produsert 106 TWH, mens forbruket har vært hele 116 TWH. Det innebærer at nesten 10 prosent av vårt strømforbruk er produsert utenlands - og en betydelig del i danske kullkraftverk eller rusiske atomkraftverk. Ser man på de siste to år, er nettoimporten hele 16 TWH! Ser man på de siste 10 år, har Norge vært nettoimportør av kraft i seks år og nettoeksportør i fire år. Disse årlige variasjonene er dessverre typisk for et land som hovedsakelig baserer seg på vannkraft, og burde være et argument for at Norge bygger seg opp en del strømproduksjon basert på gass.

* Strømprisene til forbrukerne har i snitt vært lavere etter liberaliseringen av kraftmarkedet enn før liberaliseringen. Dette er oppsiktsvekkende spesielt med tanke på den kraftige svekkelsen i kraftbalansen Norge har opplevd pga. manglende utbygging av kraftproduksjon. Forbruket har økt betydelig mer enn produksjonskapasiteten slik at vi nå i snitt produserer mindre strøm enn vi forbruker. Det er nok å se på hva stortingsflertallet har gjort med el-avgift og moms, så kan man anta hva de ville vedtatt vedr. strømprisen dersom de fortsatt fikk bestemme den.

* Forbruket av strøm har ikke flatet ut, men varierer i takt med strømprisen og temperaturen. "Krisevinteren" gikk forbruket ned, blant annet fordi kraftkrevende industri stoppet produksjonen og folk varmet husene med fyringsolje og ved. Men under vanlige forhold øker forbruket. Det siste året har økningen i strømforbruket vært betydelig!

* Det er meningsløst å løfte frem en liten del av forbruket slik han gjør ved å påpeke at kun 30 prosent av strømmen går til privat forbruk. Mye av strømproduksjonen i Norge ble bygget ut nettopp fordi vi skulle bygge opp en kraftintensiv industri, som gir arbeidsplasser og eksportinntekter. Ønsker Handegård at man nå skal legge ned denne industrien?

Det er mange flere påstander som er verdt å tilbakevise, men dette burde være tilstrekkelig til å vise at Handegård ikke forholder seg til realitetene, men tvert i mot følger opp SVs misforståtte retorikk vedr. kraftmarkedet. Forslagene Handegård fremmer til å "løse" problemene er spill for galleriet. Det innebærer ikke at det kommer mer strøm i markedet, men blir som å anbefale sultne folk å skjære tynnere brødskiver slik at de får flere skiver fra samme brød.

Øyvind Korsberg

miljøpolitisk talsmann, Fremskrittspartiet

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.