(Bilde: AKER KVÆRNER)

Kraftkampen om Gjøa er over

I fjor krevde flertallet på Stortinget at kraften til Gjøa skulle komme fra Lutelandet i Sogn og Fjordane dersom det var teknisk mulig og miljømessig forsvarlig.

Hestehandel

Distriktspolitiske hensyn gikk med andre ord i klinsj med StatoilHydro som advarte mot forsinkelser, økte kostnader og et ustabilt strømnett i fylket.

Les også: Kraftkamp kan forsinke Gjøa

Men i går ettermiddag fikk oljeselskapet gjennom viljen sin etter å ha hestehandlet med Sogn og Fjordane fylkeskommune, skriver Dagens Næringsliv.

Må finansiere vindkraft

Ifølge avisa får StatoilHydro likevel forsyne Gjøa med kraft fra det planlagte gasskraftverket på Mongstad lengst nord i Hordaland. Avtalen innebærer at interessene i Sogn og Fjordane trekker sine tre anker som ennå ikke er behandlet i Olje- og energidepartementet.

Motytelsen er at StatoilHydro og de andre lisenshaverne på Gjøa forplikter seg til å betale 121 millioner kroner for ny infrastruktur på Lutelandet, samt at StatoilHydro går inn med 50 prosent i et planlagt vindkraftanlegg til 700 millioner kroner.

I tillegg skal selskapet styrke offshorebasen i Florø og gjøre den til hovedsete for all rørlegging i Nordsjøen.

Oppstart om to år

Gjøa ligger nord for Troll-feltet og ble påvist i 1989. Planlagt produksjonsoppstart er i september 2010.

Reservene blir anslått til 40 milliarder standard kubikkmeter gass og 82 millioner fat olje og kondensat. Gassen skal føres i Flags-rørledningen til St. Fergus i Skottland, mens oljen sendes i Troll II til raffineriet på Mongstad.

Gjøa-lisensen eies av Gaz de France (30 prosent), som tar over som driftsoperatør ved oppstart, Petoro (30 prosent), StatoilHydro (20 prosent), Shell (12 prosent) og RWE Dea (8 prosent).