ENERGI

Kostbare jordfeil

Bilde: Atle Abelsen

Elsikkerhetseksperter engasjert av forsikringselskapet Gjensidige har blant annet funnet at overgangsmotstanden til jord i transformatorstasjonene ofte er urofekkende høy, skriver tidsskriftet Elektro.

Ifølge Finansnæringens Hovedorganisasjons (FNH) tall, koster branner som skyldes feil på elektriske anlegg mer enn en halv milliard kroner årlig, med et konservativt anslag.

Dette er 25–30 prosent av alle skader med utbetalte brannerstatninger.

På denne bakgrunn har Gjensidige utarbeidet rapporten «Fører hendelser på høyspenningsnettet til brannskader i bygningsinstallasjoner?».

Elsikkerhetsekspertene som utførte analysen jobbet etter hypotesen om at feilstrømmer ved jordfeil på høyspenningsnettet kan overføres til lavspenningsnettet og derfra inn i bygningsinstallasjoner og føre til brannskader i TT-nett og i IT-nett der hvor gjennomslagsvernet er havarert.

Størst vil dette problemet være der overgangsmotstanden i eller ved transformatoren er høyere enn hos abonnentene, og det ikke foreligger jordingsfelleskap mellom transformatorjord og abonnentjord.

Høyere impulsmotstand

– Ut ifra rapporten kan vi ikke direkte bevise denne hypotesen, sier soussjef Odd A. Rød hos Gjensidige. – Men resultater fra feltundersøkelsene viste at overgangsmotstanden til jord i transformatorstasjonene, spesielt mastetransformatorene var urovekkende høy i flere tilfeller.

Rapporten viser at målte verdier varierte fra 10 ohm opp til over 1000 ohm. Ofte var det i tillegg stor overgangsmotstand i skilleklemmene til jordelektrodene ved mastefot.

– Tatt i betraktning at dette er ohmsk motstand for 50 Hz, vil impulsmotstanden være adskillig høyere. Dette vil redusere sikkerheten vesentlig i forbindelse med avleding av overspenningsstrømmer, både for abonnenter og netteiere. Spesielt gjelder dette der hvor jordelektroden tilhørende transformatorstasjonen ikke er koblet sammen abonnentenes jordelektroder, sier Rød.

Der hvor transformatorstasjonens jordelektrode er sammenkoplet med abonnentenes jordelektroder (jordingsfellesskap) viser erfaringene at det ikke oppstår skader som nevnt i hypotesen.

Lenge mistanke

Forsikringselskapene og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har lenge hatt mistanke om at en del av brannskadene i elektriske anlegg er forårsaket av hendelser på nettselskapenes høyspenningsnett.

Denne mistanken har forsterket seg ettersom det er blitt mer vanlig å installere overspenningsvern i bygningsinstallasjoner. Overspenningsvernene har ved flere anledninger havarert med et voldsomt forløp og begynt å brenne.

– Disse havariene kan ikke ha vært forårsaket av ordinære induserte overspenninger fra lynutladninger som vernene er bygget for, men må ha sin årsak i overspenningsstrømmer med langt høyere energi, påpeker sjefingeniør Øystein Gåserud hos DSB.

Anbefalinger

Rapporten munner ut i tretten forslag til forebyggende tiltak. De viktigste handler om å øke kompetansen hos nettselskapene om overspenningsproblematikk, øke samarbeidet mellom netteierne og de som prosjekterer og monterer, og øke kompetansen i bransjen spesielt om jordingsforhold og spenningsutjevning, avledning av høyfrekvente overspenningsstrømmer og riktig valg og montering av overspenningsvern.

– Vi sørger for at våre medlemmer blir informert om rapporten, og et oppfølgingsprosjekt i regi av Sintef Energiforskning, sier rådgiver Kristin Høyland hos EBL. Hun legger til at de kommer til å ta opp disse problemstillingene på bred front under nettkonferamsen i desember. Det er Stavanger-bedriften Helicon som har engasjert Sintef for å gjennomføre en grundigere analyse av de forholdene som kommer fram i rapporten.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.