SAMFERDSEL

Kortere vei til Bergen

Hermansverk/Borgund: Ikke minst trailersjåførene jubler over at den 3 km lange Borgundtunnelen snart erstatter en gammel veistrekning fra 1870-tallet rundt Nesbergi.

Der er veien både smal og rasfarlig, inneklemt som den er mellom fjellet og Lærdalselvi. Hele fire kilometer blir veien kortet inn med denne tunnelen.

Åpningen av tunnelen markerer samtidig slutten på veiprosjektet mellom Seltun og Voldum. I fjor sommer åpnet Seltatunnelen som fjernet flaskehalsen gjennom Galdane. Der måtte store kjøretøyer kjøre sentrisk på grunn av overheng i fjellet. Hele parsellen er 7,4 km lang og korter ned kjørestrekningen med 5 km.

Den som er interessert i gammel veihistorie, bør heller kjøre de gamle veistrekningene gjennom Galdane og stoppe ved Husum og ta en tur opp i den gamle veien gjennom Vindhella som sto ferdig i 1843. Dette er et imponerende veianlegg, men veien var for bratt og ble erstattet av veien rundt Nesbergi.

Påhogg i 2001

Arbeidet med Borgundtunnelen startet i 2001 med påhogg og driving av 30 meter tunnel fordi det går en ny bro over Lærdalselvi og rett inn i tunnelåpningen. Dette måtte gjøres før arbeidet med broen kunne starte. Påhogget var et krevende arbeid fordi det ligger i en steil og oppsprukket fjellknaus fem meter under den gamle og vernede Kongeveien.

Broen ble bygget samtidig med tunneldrivingen av Seltatunnelen. Etter at broen sto ferdig i september i 2002, kunne drivingen av Borgundtunnelen starte. Mesta drev tunnelarbeidet, og to av de tre kilometrene ble drevet fra vestsiden.

- Det var gode driftsforhold hele veien, og drivingen gikk etter planen, sier prosjektleder John Kvåle i Statens vegvesen, region vest.

Det eneste som ikke har gått etter planene, er løsmasser som førte til forandring av traseen inn til Seltatunnelen ved Seltun. Veien måtte derfor flyttes ut mot et sideløp av Lærdalselvi. Det medførte en ekstrakostnad på rundt 16 mill. kroner. Opprinnelig kostnadsoverslag for hele strekningen fra Seltun til Voldum var på 293 mill. kroner.

- Til tross for ekstrakostnadene ved Seltun, ser hele prosjektet til å ende på rundt 260 mill. kroner, sier Kvåle. Ikke bare er penger spart, men anlegget er også tidligere ferdig enn planlagt.

- Vi har fått bevilgningen i tide slik at vi har kunnet arbeide mer rasjonelt. Dermed er vi havnet på forskudd både arbeidsmessig og pengemessig, sier Kvåle. Dette gjør at offisiell åpning av tunnelen skjer 6. juli, mens de opprinnelige planene gikk ut på åpning før jul.

Videre

Kvåle og medarbeiderne arbeider med ny vei videre opp fra Voldum til Borlaug, der veien deler seg mot Fillefjell og over Hemsedalsfjellet: - Vi arbeider med at vi skal få bevilgninger slik at vi kan starte arbeidet neste år, sier han.

Her er det planlagt to nye broer over Lærdalselvi og en 2 km lang tunnel gjennom Tuftåsen. Hele strekningen er 8,5 km lang. Denne strekningen korter inn dagens veistrekning med rundt 2 km.

- En total nedkorting på 7,2 km på strekningen Borlaug til Seltun setter ikke minst trailertrafikken pris på, sier Kvåle. I dag utgjør rundt 20 prosent av de 1600 kjøretøyene i døgnet tunge kjøretøyer.

Også strekningen fra Ljøsne til Seltun skulle Kvåle gjerne sett opprustet. - Vi skulle gjerne forsterket veien og fått en bedre kurvatur, men så langt er det ikke gitt noe løfte om bevilgninger her, sier han.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.