NYHETER_BYGG

Kort RiT-høring

Leif Haaland
7. jan. 2002 - 07:00

Men å flytte Det nye regionsykehuset i Trondheim (RiT) til Dragvoll kan først skje samlet i 2010. På Øya er etappevis innflytting mulig. Et utvalg som har utredet de to alternative stedsvalgene, overleverte sin rapport til helseministeren rett før jul.

- Rapporten tar ikke standpunkt, den bare belyser relevante synspunkter, sier prosjektleder Jon Østensvig. Rapporten ble umiddelbart sendt på en kort høring med en frist for kommentarer til 21. januar 2002.

- Denne beslutningen kommer til å kreve en svær prosess i regjeringen, sier helseminister Dagfinn Høybråten.

Den forrige regjeringen ville ikke sette i gang et så stort prosjekt før et alternativ var utredet, og det ga Stortinget sin tilslutning til.

For lokalmiljøet får det langsiktige konsekvenser om Dragvoll eller Øya velges. Plassering på Dragvoll vil komme i konflikt med kommunale byutviklingsplaner. Samtidig er det begrensede arealer på Øya for fremtidige utvidelser. Velger man å bygge universitetsklinikk på Dragvoll, vil det bli bygd universitetslokaler på de ledige arealene på Øya.

Geoteknisk er Dragvoll nord og Øya likeverdige. Dragvoll sør er vesentlig dårligere med bløt kvikkleire og inntil 50 meter dybde til fjell.

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.