Korrosjonsfaste ventiler

Ventiltype AVTA brukes i stor utstrekning til kjøling av stasjonære hydraulikkstasjoner.

Et annet bruksområde er kjøling av vakuumpumper for å fremstille mikrobrikker i gassbeskyttet atmosfære.

Mye industrielt prosessutstyr har kjølebehov. Poenget er å holde gitt temperatur, ofte i intervaller mellom 0 og 130 °C.

En vanlig metode er å bruke temperaturstyrte ventiler: Du bruker kaldt vann, enten direkte fra vannverket eller fra et kjøletårn når det er snakk om større anlegg, pluss en varmeveksler og en AVTA-ventil.

Ventilen stilles på ønsket temperatur og vannmengden tilpasses behovet, såkalt proporsjonalregulering.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå