ENERGI

Konstruerer uten vind

Ved å sammenligne måleresultater fra en vindturbin i Nasas største vindtunnel sør for San Francisco med det danske forskningssenteret Risøs nye dataprogram, har forskere ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Risø dokumentert at programmet er meget nøyaktig.

Direktør Søren Krohn i Dansk Vindmølleindustri er begeistret. Han sier til den danske fagavisen Ingeniøren at verktøyet som Risø nå har fått frem sammen med DTU, kan få enorm betydning for bransjen. Problemet tidligere var at forskerne ikke visste hvor stor feilmargin testprogrammet hadde. Nå kan ny vingedesign testes uten at vindturbinen først må bygges

Det er ikke lenger nødvendig med detaljerte empiriske data. Det er nok å kjenne vingenes geometri, omdreiningshastighet og vekt for at forskerne i fremtiden skal kunne beregne energiproduksjonen fra en rotor. Dette regner vingeprodusentene med å spare store summer på.

Niels N. Sørensen, Risø, og Jess A. Michelsen, DTU, har ledet forskningsarbeidet. Det har gått med 20 mannår på arbeidet.

Les mer om: