FORUM

Konsesjonssøknader på venteliste

ENERGI Teknisk Ukeblad kan i nr. 3206 fortelle at myndighetene har om lag 300 søknader om konsesjon til bygging av gass-, vann-, småkraft- og vindkraftverk til behandling. Disse representerer en antatt årsproduksjon på over 26 TWh, altså en betydelig mulig tilvekst.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ikke kapasitet til å behandle søknadene innen en rimelig tid. Denne situasjonen er, for å si det forsiktig, svært uheldig og kan ikke fortsette. Men Olje- og energidepartementet (OED) tar det hele med stor ro.

Informasjonsrådgiver Trude Larstad i OED sier at departementet ikke ønsker å kommentere konsesjonsbehandlingskøen overfor Teknisk Ukeblad. Begrunnelsen er at dette dreier seg om interne forhold mellom departementet og direktoratet.

Informasjonsrådgiveren burde vite at dette er en sak som angår landets innbyggere og de har krav på å få vite hva myndighetene vil gjøre for å få arbeidet unna. Departementet må bli klar på at det er landets innbyggere som er dets arbeidsgiver.

Sivilingeniør Kaare Flaate

Les mer om: