NETTARKIV

Konserveringsmidler for træ.

På finansloven for indeværende år er der meddelt Dansk ingeniørforening en bevilgning til ved statsprøveanstalten at lade udføre en række sammenlignende undersøgelser mellem forskjellige konserveringsmidlers evne til at beskytte træ mod forrådnelse og sop, idet undersøgelserne agtes udførte på den måde, at et stort antal pæle behandles med de forskjellige midler og nedgraves på et dertil af 2den ingeniørdirektion velvillig overladt terrain på Vestfronten, for at man derefter i en længere årræke kan følge beskyttelsesmidlernes virkning.

I den anledning tillader undertegnede udvalg, som Dansk ingeniørforening har nedsat til ledelse af forsøgene, at anmode d'hrr. fabrikanter eller forhandlere, der kunde ønske de af dem fabrikerede eller forhandlede beskyttelsesmidler for træ inddragne under undersøgelsen, at meddele dette inden juli måneds udgang til udvalgets sekretær hr. kemiker ved østre gasverk, cand.polyt. C.J. H. Madsen samt at oplyse om midlets navn og pris samt fremsende brugsanvisning og eventuelt prospekter desangående.

Udvalget forbeholder sig, såfremt de anmeldte beskyttelsesmidlers mængde måtte blive for stor, til at de alle kunne blive prøvede, at vælge imellem dem.

Til prøven må efter nærmere underretning det nødvendige kvantum af beskyttelsesmidlet stilles gratis til rådighed. Om det ønskes, vil der blive givet en repræsentant for den pågjældende fabrikant eller forhandler leilighed til at overvære bestrygningen eller impregneringen af træet med hans vare, for at sikre, at den foregår i nøie overensstemmelse med brugsanvisningen.

Kjøbenhavn den 29de juni 1903.

På det nedsatte udvalgs vegne

Irminger,

dirftsbestyrer ved østre gasverk

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.