Konkursryttere surfer på byggeboom

Administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening, Sverre A. Larssen. (Bilde: Alexander Hagstadius)
  • Bygg

Konkurstallene øker, og bygge- og anleggsbransjen rammes hardest. I september økte konkurstallene i BA-sektoren for tredje måned på rad, viser tall fra CreditInform.

Selv om bygge- og anleggsnæringen går så det griner og mangelen på arbeidskraft er stor, gikk 48 bedrifter konkurs i september mot 34 i september i fjor.

Spekulerer i konkurs

– For mange er det nok overraskende at det er flere konkurser i en bransje som tilsynelatende går bra. En mulig forklaring er overetablering på grunn av økt arbeidsinnvandring, sier markedssjef Hanne Broen i CreditInform.

– Det er vanskelig å si om denne utviklingen vil fortsette. Først etter noen måneder vil vi kunne se om det er en reell avskalling i byggebransjen, sier Broen.

Men byggenæringens egen representant, Sverre Larssen, administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening, har ingen tro på at det er avskalling.

– Jeg har en sterk mistanke om at det er bedrifter som hiver seg inn i byggenæringen og spekulerer i konkurs for å unngå reklamasjoner. Det er dessverre en trend vi ser hver gang det er oppgangstider, sier Larssen.

Sløve kunder

Larssen mener kundene i for liten grad benytter de muligheter de har til å sikre seg. – Folk sløves litt, de sjekker knapt referanser og inngår ikke skriftlige avtaler. Det er bekymringsfullt at vi ikke klarer å luke ut disse bedriftene som rammer hele næringens omdømme, sier Larssen.

Han kritiserer myndighetene for å gjøre for lite og mener det lures unna milliarder av kroner. – Vi hadde et møte med Åslaug Haga forrige uke, hun lovet da å opprette et seriøsitetsforum der blant annet styreleder i vårt eget seriøsitetsprosjekt skal være representert. Jeg håper hun følger opp, her det mye å spare, sier BNL-direktøren.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå