ENERGI

Konkurrerer om IT-avfall

– Vi skiller oss litt ut fra andre returordninger. Selskapet er privateid – og vi jobber etter forretningsmessige prinsipper mot et mål om å gjøre miljøvennlighet til et konkurransefortrinn for de IT-leverandørene vi representerer, sier administrerende direktør Trond Lohre.

19 aktører

Da forskriften om innsamling og gjenvinning av utrangerte elektriske og elektroniske produkter ble introdusert, opprettet IT-bransjens argeste konkurrenter kontakt med hverandre, faktisk for første gang, ifølge Lohre.

Resultatet ble Eurovironment AS, som i dag mottar miljøgebyrer fra 19 ulike leverandører, inkludert store og tunge aktører som Compaq, Dell, Getronics og Evercom. De resterende IT-leverandørene har sluttet seg til den konkurrerende returordningen som driftes av Elektronikkretur.

Komplett tilbud

Eurovironment og Elektronikkretur tar begge imot IT-avfall, men ifølge Lohre har selskapene markante forskjeller: – Eurovironment tilbyr sine medlemmer, som altså er IT-leverandørene, et nytt konkurransefortrinn i kampen om større markedsandeler. Det skjer ved at vi ivaretar og bistår våre medlemmer i forhold til forpliktelsene som EE-forskriften pålegger leverandørene.

– I tillegg får medlemmene muligheten til å tilby sine kunder tilrettelagte tjenester som gjør retur av IT-avfall enkelt, effektivt, sikkert og rimelig. Dette inkluderer blant annet henting av IT-avfall hos kunden overalt i Norge, sikker sletting av data på gamle maskiner, sikkerhetsgaranti og miljøgaranti som forteller hvordan, når og hva som ble gjenvunnet.

Les mer om: