Konkurranseutsetting doblet vegkostnadene

Konkurranseutsetting doblet vegkostnadene
Konkurranseutsetting av Statens vegvesen har økt vedlikeholdskostnadene drastisk, ifølge Riksrevisjonen. Bilde: Colourbox

Flere konkurrenter som underbyr hverandre skulle gjøre vegvedlikeholdet billigere mente den borgerlige regjeringen i 2003.

Åtte år senere viser fasiten det stikk motsatte. Kostnadene med fornyelsen av driftskontraktene har ikke bare økt, de har doblet seg, skriver Bergens Tidende.

Lite konkurranse

Det er Riksrevisjonens gjennomgang av en rekke kontrakter som avslører kostnadsøkningene. Gjennomgangen viser at kostnadene har økt med hele 87 prosent fra første gang kontraktene ble utlyst i 2003.

Riksrevisjonen er heller ikke fornøyd med konkurransesituasjonen og peker på at i 2010 hadde over halvparten av de undersøkte kontraktene bare én eller to anbydere.

«Riksrevisjonen finner det kritikkverdig at det ikke har vært truffet tiltak på et tidligere tidspunkt, når det forelå store kostnadsøkninger ved fornyelse av driftskontrakter og at konkurransen om driftskontraktene viste seg ikke å være tilfredsstillende», heter det i revisjonens rapport.

– Vi var mot

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) påpeker at de var mot konkurranseutsettingen den gangen det ble vedtatt og vil nå ta opp Riksrevisjonens funn.

– Det blir i alle fall nødvendig å gå en større runde på dette systemet i forbindelse med neste Nasjonale transportplan. Da må vi vurdere om det er aktuelt å foreta ytterligere endringer, sier hun.

Les mer om: