FORUM

Konkurranse på like vilkår i gjenvinningssektoren

21. aug. 2007 - 12:36

MILJØ: Under overskriften «For en neve avfallsdollar» i Teknisk Ukeblad nr. 2007 etterlyser Runa Opdal Kerr, KS Bedrift og Haakon M. Dahl i Avfall Norge belegg for påstanden om at offentlig avfallsvirksomhet driver et skittent spill for å utkonkurrere private.

De faktiske forhold er at private gjenvinningsbedrifter må følge reglene i regnskapsloven og godtgjøre sin bruk av midler til investeringer i nye anlegg, personalressurser m.m., og har kun én kilde til å hente inn styrke til å konkurrere i markedet; nemlig gjennom fortjeneste på marginene.

Når kommunene foretar investeringer og bruker ressurser og penger fordi de vil konkurrere, er det uklart hvordan personellressurser og penger skaffes til veie. Eksempler på slike uklarheter er «medgift» (bruk av maskiner og utstyr, grunnlagsinvesteringer m.m. som er gjort med kommunale penger), investeringer som finansieres gjennom offentlige låneordninger og investeringer som er hentet fra gebyrinntekter fra husholdninger. Investeringene kan utgjøre alt fra noen tusen til flere hundre millioner kroner. I tillegg kommer det faktum at kommunene konkurrerer om sine egne anbud med private bedrifter, noe som skaper dobbeltroller og spørsmål om habilitet. Det er med andre ord denne «offentlig/private sammenblandingen» som fører til skittent spill.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonsørinnhold
GK
Ambisiøs renovering midt i Trondheim

Her er en del eksempler:·Daglig ledere og styreledere i IKS og Kommunalt AS er samme personer og annet nøkkelpersonell i IKS er også i Kommunalt AS.

·Større og mindre oppdrag fra IKS gis Kommunalt AS uten konkurranse.

·Hele IKS fungerer som selgere for Kommunalt AS

·Kommunalt AS leier biler og mannskap kun etter stykkpris. Dødtid betales av IKS, og IKS tar imot bestillinger og fakturerer for Kommunalt AS.

·Private bedrifter oppgir bedriftssensitive opplysninger i forbindelse med anbud som forvaltes av kommuner/IKS. Tilliten til hvordan opplysningene blir brukt er borte når det er de samme personer som representerer både oppdragsgiver og konkurrent.

·Kommunalt AS kan benytte IKS sine innsamlingsruter for kommunalt avfall til sine næringskunder. Private aktører blir nektet av IKS denne adgang.

·Kommunalt AS får bedre pris og lempeligere leveringskrav på IKS-deponi enn konkurrenter.

·Kommunen setter vilkår i kontakter som hindrer private i å samle inn næringsavfall på ruter som er betjent av Kommunalt AS.

·Det utlyses anbudskonkurranse for innsamling og transport av både husholdningsavfall (kommunalt monopol) og næringsavfall (konkurranseutsatt avfall) med IKS og Kommunalt AS som oppdragsgiver.

Den 21. juni i år avsa Høyesterett en dom der et interkommunalt selskap (Reno-Vest IKS) ble dømt for å blande kortene og drive juks. I dommen peker Høyesterett på at saken «berører særlig betydningen av dobbeltroller for ansatte hos innbyderen» ved at daglig leder i Reno-Vest er styreformann og registrert daglig leder i Miljøtransport, som er et datterselskap (Kommunalt AS). Miljøtransport gir anbud i konkurranse med private bedrifter til Reno-Vest, hvor driftssjefen i Reno-Vest til alt overmål er konstituert daglig leder i Miljøtransport og er den som regnet anbudet fra Miljøtransport til Reno-Vest. Miljøtransport «vant» selvfølgelig anbudsrunden. Det er mange interessante aspekter ved denne dommen, og det hører med til historien at tilbyderne måtte stille en garanti på 1,5 millioner kroner overfor Reno-Vest. For Miljøtransports del var saken grei: Reno-Vest avsatte 1,5 millioner kroner på sperret konto som sikkerhet for bankgaranti for Miljøtransport. Saken illustrerer godt den kommunale ukulturen som har fått utvikle seg over de siste årene.

Runa Opdal Kerr og Haakon M Dahl ber om belegg for påstander konkret knyttet til Bergen og Trondheim kommuner. Det vil føre for langt å gå inn på disse sakene. Bare tiden vil vise om det er vilje blant sentrale politikere (Kommunalminister Åslaug Haga) og ordførere til å rydde opp i forhold som verken kommuner eller privat næringsliv er tjent med.

Anders Nygaard, Konsernsjef i Veolia Miljø

Thoralf H. Thorsen, Bransjesjef Gjenvinningsindustrien i Norsk Industri

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.