Konkurranse om Kårstø-CO2

Gasskraftverket på kårstø er i gang. Men CO2-håndterimngsteknologien er ikke bestemt. (Bilde: INGARTH SKJÆRSTA)
SEPARAT ANLEGG: Slik tenker Aker Kværner pilotanlegget på Kårstø plassert i forhold til fangstanlegget og gasskraftverket. (Bilde: Aker Kværner)
DIALOG: - Vi skal samarbeide med flere leverandører for å få utviklet det vi med bestemthet kan kalle best tilgjengelig teknologi, når vi skal velge endelig leverandør for fagstanlegget, sier Ole Rønning. (Bilde: Anders J. Steensen)
  • Klima

CO2-fagst på Kårstø

Renses med aminer etter forbrenning (absorbsjon)

CO2-innhold i eksos: 3 - 4 prosent

Gassbehandlingskapasitet: minimum: 550 Sm3/h

Total utrenset CO2 pr. år 1 million tonn

Minimum uavbrudt driftstid: 3000 timer

Trondheim: Regjeringen har åpnet for nye deltakere på Kårstø.

– Vårt mål er å utvikle tenikk som er billigere og bedre enn dagens løsninger for CO 2-rensing av eksosgass fra gassturbiner. Det skal vi gjøre ved å betale de konkurrerende leverandørene for å utvikle det de mener er deres beste løsing. Deretter vil vi evaluere resultatene og tildele en totalkontrakt for å få gjennomført utbyggingen, sier prosjektdirektør Ole Rønning til Teknisk Ukeblad.

Ny framgangsmåte

Denne framgangsmåten avviker betydelig fra forslaget som ble lagt frem i NVEs rapport for et år siden, hvor det ble anbefalt å gå rett ut i en anbudsrunde uten forutgående prekvalifisering av leverandørene, da NVEs rapport var prekvalifiseringsgrunnlaget.

– Regjeringen har endret strategi. De mener det ligger et stort potensial for kostnadsreduksjoner sammenlignet med NVEs rapport, sier Rønning.

Kort tid

Prekvalifiseringspapirene skal være levert tirsdag 15. januar.

Ole Rønning og Gassnova SF skal ha sin innstilling og anbefaling om leverandør klar i september 2009.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå