NETTARKIV

Konkurranse i elmarkedet?

Det må vel være noen som i sin tid forut for frisleppet ikke helt har skjønt årsak og virkning, for hvor er konkurransemomentet i dagens strømmarked? For litt flåsete sagt blir vel det som er påstått å være konkurranse med forskjellige priser ikke annet enn at de forskjellige strømleverandører ikke rekker å legge på prisene til samme tid og dermed oppstår det differanser. Dette er vel de eneste “konkurranseutsatte” bedriftene som gjør det bedre og bedre ved ikke å gjøre noe som helst. Resultatet blir strømunderskudd og garantert stigende strømpriser. Så må vi kjøpe inn strøm fra våre naboland; noe atomkraft, noe kullkraft og kanskje til og med gasskraft. Skinnhellige som vi er så overlater vi til våre naboer å forurense, vi vil ikke ta ansvar ved å produsere den manglende kraft selv. At vi i denne prosessen kunne ha fått innflytelse på forurensningsgraden, teller ikke.

Det blir hevdet at vi overforbruker strøm i forhold til andre land. Våre politikere har grepet fatt i denne problemstillingen og har gjort det som de vanligvis tyr til og er best til – nemlig å lage en avgift, antakelig i håp om at det av den grunn vil bli mer strøm.

I en tid på ettervinteren oppholdt jeg meg i Spania og der fikk jeg se strømregningen til en fastboende nordmann i eget hus. Regningsperioden sammenfalt med min, november og desember. Jeg dividerte min regnings kronebeløp på kWh og kom til en strømpris på 0,55 kroner, mens det samme for den spanske strømregningen kom på ca. 0,67 kroner. En større forskjell var riktignok at min lød på 1661 kroner for disse to månedene, mens den spanske var på 330 kroner

Han innrømmet imidlertid å ha brukt gass, nesten en hel gassbeholder på 13 kg til 65 kroner. Til sammenligning koster en 11 kg gassbeholder her i landet ca 300 kroner, innholdet er sannsynligvis nordsjøgass i begge. Jeg snakket ikke om den halve favnen med ved til 600 kroner som jeg hadde brent i det samme tidsrommet.

Spanske politikere har meget å lære!

Strømmen er kanskje noe dyrere pr. enhet sørover på kontinentet, men behovet er også meget forskjellig. At vi løser vårt strømproblem ved å bytte ut noen lyspærer, som enkelte optimister hevder, er for naivt.

Kan noen forklare meg hvorfor en kraftverkseier i dag skulle bruke penger på å modernisere når de likevel er garantert gevinst?

Les mer om: