Konferanse setter utslipp i vann og luft under lupen

Online analyse blir arrangert 17. og 18. september, i Lillestrøm.

Konferanse setter utslipp i vann og luft under lupen
Sammenligning av online og manuell analyse på Kårstø står på programmet (Ill. Øyvind Hagen, Statoil). Bilde: Øyvind Hagen, Statoil

Agendaen dekker regler og krav, prøvetaking, målemetoder, og brukererfaringer.

Besøk hos IFE        

Justervesenet sparker i gang seansen, med temaet måleusikkerhet i rapportering av utslipp til luft og vann. Norsk Energi byr på status for standarder innenfor utslippsmåling. Etter et besøk på IFE er det prøvetaking for alle pengene. I ilden skal både gass og vannprøver fra trykksatte rør.

Les også: IFEs analyserigg avslører mysterer ved CO2-transport

Avdelingen for målemetoder inkluderer pH, flere måleprinsipper for TOC (Total Organic Carbon), og muligheter og begrensninger som følger med lasermålinger.

Flere Statoil-case

Statoil byr på erfaringer fra Kårstøs online analysator, som brukes for å rapportere til KLIF. Et av temaene er måleusikkerhet sammenlignet med manuelle prøver.

Energiselskapet presenterer også erfaringer med måling av TOC, og gir oss en innsikt i utfordringene som kommer med fakkelgassmålinger på blant annet Mongstad og Melkøya.

Du finner komplett informasjon om konferansen på ifea.no.

Les også: Automatiserings innsiktsartikkel om turbiditetsmåling

Les også: Automatiserings innsiktsartikkel om pH-måling