Kompromiss reddet EU-forskning

Kompromiss reddet EU-forskning
Forskning på stamceller er et smertens barn for EU-byråkratene. Bilde: Carnegie Science Center

EU-landene har hatt følelsesladde diskusjoner og hard tautrekking omkring en liten fraksjon av de totale forskningsbevilgningene i EU for perioden 2007–2013.

Hele 54 milliarder euro – 429 milliarder kroner – sto på spill om de ikke hadde klart å komme til en slags enighet omkring forskning på stamceller.

Kan ikke røre stamceller

Kompromisset innebærer at EU-Kommisjonen har som offisiell politikk at det ikke skal ytes støtte til ødeleggelse av menneskelige embryoer.

Det betyr at stamcelleforskning fremdeles kan få EU-støtte, men at stamceller ikke kan dyrkes fram i prosjekter som får slik støtte.

Dyp splittelse

EU-landene er dypt splittet i synet på stamcelleforskningen. Motstanden er størst i katolske land som Italia, Irland, Litauen og Polen, men også i Tyskland, Østerrike, Luxembourg, Malta og Slovakia er motstanden stor.

I Tyskland og Østerrike er det erfaringene fra nazistenes forsøk på å etablere et genetisk «overmenneske» som ligger bak mye av motviljen.

Foregangslandene innen stamcelleforskning i EU er Storbritannia, Sverige, Belgia, Finland, Spania, Frankrike og Portugal.

Disse må nå finne annen finansiering for denne typen forskning. Forskerne tror at stamcelleforskning er nøkkelen til å finne helbredelse av alvorlige lidelser som Alzheimers og Parkinsons.