ARBEIDSLIV

Kompetanse er redningen

Indirekte ordninger som fremmer forskning og utvikling (FoU), kan bli løsningen etter at EU og EØS-systemet fra 1. januar ikke lenger tillater generell verftsstøtte. Stortingsrepresentant Morten Lund (Sp), leder for Næringskomiteen, tror eventuelle nye støtteordninger kan ta mange former, som tilskudd, finansiering og gode betingelser for FoU. Miljøtiltak, omstrukturering, byggefinansiering og ren skipsfinansiering er andre alternativer.

– Noen nasjoner innen EU ønsker å fortsette subsidieringen av verftene. Situasjonen må overvåkes nøye, og norske myndigheter må møte utviklingen. Vår industri må ikke på noen måte komme dårligere ut enn konkurrentene, presiserer Morten Lund (Sp).

Utdanning styrker

Andre som fremhever forskning og utvikling som styrkemedisin for norske verft, er Tore Ulstein, viseadministrerende direktør i Ulstein Verft A/S og leder for Teknologibedriftenes Landsforenings spesialutvalg for Skip/FoU: – Det er liten tvil om at verftsnæringen må skjerpe seg. Nye trender innen skip og skipsutstyr går på økt fokus på systemdesign, og på dieselelektrisk fremdrift, langt mer avanserte kommunikasjons- og styringssystem, på nye elektromotorer for høyspent og på annet nytt utstyr for drift og håndtering.

Ulstein ser en tydelig vridning over fra realkapital til intellektuell kapital. – Viktigheten av å ha dyktigere folk enn konkurrenten øker fra dag til dag. Norge er konkurransekraftig på høyt utdannet arbeidskraft, og det lover godt. Med økt fokus på ideer og løsninger fremfor på kapital, på et globalt marked snarere enn et lokalt, på egenutviklet design snarere enn innkjøpt, og på rollen som system-integrator og nettverksmedlem snarere enn som solospiller og båtbygger, vil kravene på de ansattes kunnskap og fleksibilitet bare øke, hevder Ulstein.

Vinne de unge

Administrerende direktør Rolf Fiskerstrand i Fiskerstrand Verft A/S mener verftsindustrien i økende grad må fokusere på økt verdiskaping, på kundenes behov og på teknologi- og kompetanseutvikling. Han legger stor vekt på at bransjen må vinne ungdommen: – Vi må vekk fra dette bildet at verftsjobber er tunge, møkkete og utrygge. Vinner vi ikke ungdommen, har verftene ingen fremtid i Norge.

Fiskerstrand mener næringen må gjøre seg selv mer attraktiv og mer moderne, ved å tenke prosjekt og konsept snarerer enn sveisetimer, og å legge økt vekt på miljø og livsløpsvurderinger. I motsatt fall dømmer den seg selv nord og ned.

Konsentrasjon

Direktøren for systemteknikk i Rolls Royce Marine A/S, doktor ingeniør Magnar Førde, krever at norsk FoU-politikk legges helt om. – Man bør huske at den FoU som drives i små og mellomstore bedrifter, i overveiende grad er U, altså utvikling. Denne U er i sin tur stort sett basert på den F som drives i større fora, som storbedrifter og større FoU-sentra i inn- og utland. Det er etter mitt syn langt bedre å strukturere ressursene og å konsentrere dem til noen få med store muligheter til reell FoU, sier Førde.

Hans syn er at uten god F blir det ingen U, og uten god U dør for eksempel norske verft og andre SMB. Han mener at man bør satse mye mer på instanser som NTNU og lignende og redusere de offentlige midlene som ingeniørhøgskoler og lignende skal “forske” for. - Det kommer nesten ingenting ut av det som kjøres inn i disse små miljøene, sier Førde.

Les mer om: