Kompakte reaktorer kan være snarvei til fusjonsenergi

Utviklingen innen høytemperatur-superledere innebærer at fusjonsenergi også kan bli realisert med mindre og mer kompakte reaktorer.

Kompakte reaktorer kan være snarvei til fusjonsenergi
2012 ST-25. Den første reaktoren fra Tokamak Energy er på dette bildet installert i kjelleren under bygning 309 på DTU i Kongens Lyngby. Den bruker konvensjonelle magneter med kobber for å holde plasmaet sammen i kammeret, som har en radius på 25 cm. Magnetfeltet har en styrke på 0,5 tesla. Det egentlige formålet dens var å vise at små reaktorer kan bygges raskt.  Foto: Martin Jessen

Bedriften Tokamak Energy har som mål å utvikle en kommersiell fusjonsreaktor innen 2030. Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har lånt en prototyp til undervisning og forskning.