BYGG

Kommunene trenger miljøhjelp

ROSER: - Dette er på ingen måte noen skandale. ENOVA fortjener til og med ros for sin håndtering av alle søknadene, sier NITO-president, Marit Stykket.
ROSER: - Dette er på ingen måte noen skandale. ENOVA fortjener til og med ros for sin håndtering av alle søknadene, sier NITO-president, Marit Stykket. Bilde: Trygve Bølstad
Per Erlien Dalløkken
22. jan. 2009 - 15:38

– Miljøambisjonene regjeringen har på vegne av kommunene vil ikke kunne realiseres før Kommune-Norge settes i stand til å ta et ansvar. Krisepakken regjeringen legger frem på mandag må ha insentiver for lokal handlingskraft i miljøspørsmål, sier Nito-president Marit Stykket i en pressemelding.

Praktiske penger

Nito mener miljøkompetansen i kommunal sektor er dårlig og står i kontrast til Norges ellers skyhøye ambisjoner i klimasaken.

Stykket viser til hvordan regjeringsmedlemmer de siste månedene har uttalt seg flere ganger om kommunenes rolle.

– Det er ikke slik at tiltak bare kan settes i gang lokalt. Det trengs betydelige summer både til kompetanseheving og midler til gjennomføring. Pengene til kommunene må ha en praktisk innretning, sier hun.

Muligheter i byggkrisa

Byggenæringen er blant dem som rammes hardest av finanskrisa med tidenes laveste boligbygging og stigende ledighet.

Nito skriver at dette må anses som et potensial i klimasaken.

– Vi vet at det er et stort etterslep i vedlikehold og bygging av offentlige bygg. Regjeringen mister troverdighet hvis de ikke bruker denne muligheten til å nå egne miljøambisjoner, og dermed bidra til flere arbeidsplasser, sier Nito-presidenten.

Les mer om: