IT

Kommunene krever felles IT-standard

Utviklingsdirektør Lars Tveit (t.h.) i Bergen kommune ønsker å presse IT-bransjen til å levere filformater som kan brukes uavhengig av leverandører.  Han får støtte av underdirektør Svein Erik Wilthil i Kommunenes Sentralforbund.
Utviklingsdirektør Lars Tveit (t.h.) i Bergen kommune ønsker å presse IT-bransjen til å levere filformater som kan brukes uavhengig av leverandører. Han får støtte av underdirektør Svein Erik Wilthil i Kommunenes Sentralforbund.Bilde: Espen Zachariassen
Espen Zachariassen
15. sep. 2008 - 07:05

SOA

Service-Oriented Architecture, Tjenesteorientert arkitektur

Organisering og utforming av datasystemet slik at det blir praktisk og (kostnads)effektivt i forhold til de tjenester og oppgaver en virksomhet skal utføre.

I en kommune skal SOA binde sammen prosesser, innbyggere, tjenester og teknologi.

Bergen kommune foreslår at alle kommunene går sammen som én kunde overfor IT-leverandører av fagsystemer og sak/arkivsystemer. Årsaken er at kommunene i dag gjør innkjøp hver for seg og sitter med mange ulike løsninger som ikke kan kommunisere med hverandre.

Helt på trynet

Enten det gjelder behandling av barnehagesøknader eller byggesaker, er tjenesten lik over hele landet. Derimot er søknadsprosedyrene, skjemaene og hvordan publikum tilbys tjenesten på nettsidene forskjellig fra kommune til kommune.

- Vi har laget våre helt egne rutiner og løsninger. Det er jo helt på trynet, sier konkurranse- og utviklingsdirektør Lars Tveit i Bergen kommune.

Staten er i gang med å snekre en felles IKT-tjenestearkitektur for hele offentlig sektor. Begrepet kalles tjenesteorientert arkitektur og forkortes SOA fra engelsk (se faktaboks). Her utfordrer Tveit kommune-Norge til å delta med sine løsninger.

Plugg inn

- Med en felles arkitektur for hele offentlig sektor, kan alle bare plugge inn de ulike fagsystemene de bruker. Vi slipper å bruke tid og penger på å konvertere løsningene, for leverandørene må forholde seg til standarder som fungerer sammen, sier Tveit. Han har jobbet med IKT-utviklingen i Bergen kommune de siste tre årene og blir spurt til råds av andre kommuner.

- Vi kan opprette et felles tjenestebibliotek. På den måten kan alle dra nytte av løsninger som andre allerede har fått utviklet, foreslår direktøren, som har døpt konseptet ”eKommune 2.0”.

Ideen ble møtt med begeistring på den årlige eKommune-konferansen sist uke. Kommunenes Sentralforbund planlegger å sette saken på arbeidslisten det kommende året.

Gammel teknologi

Dermed får IT-leverandørene en utfordring.

- Flere leverandører tviholder på gammel teknologi, som ikke lar seg integrere i andre systemer uten kostbare konsulenttimer til konvertering.

Leverandørene gjør ikke dette i en fei, for de vil gjerne tjene penger på konverteringsoppdrag. Dette bør være en vekkerklokke. De som ikke innretter seg etter SOA, vil miste markedsandeler og kanskje forsvinne fra markedet, advarer Lars Tveit.- Et sammensurium av standarder

- Standardløsninger vil være en drøm, for i dag er det et sammensurium, sier IST-sjef Christian Myhrberg.Teknisk Ukeblad har tatt kontakt med en håndfull kommuner og spurt hvilke selskaper som er leverer minst integrerbare løsninger. International Software Technology, IST, dukket opp hos de fleste.

IST er et norsk utviklingsselskap som leverer fag- og administrasjonssystemer til skole og barnehage. 70 utviklere snekrer løsninger som gir en omsetning på 100 millioner kroner årlig, i hovedsak fra 130 norske kommuner.

En ledende virksomhet på sitt felt, men kjent for løsninger som ikke uten videre kan kobles opp mot resten av kommunens datasystem.

- Vi ville sette pris på om kommunene ville samordne seg mer. Så langt har det nesten ikke vært mulig å forholde seg til noen standarder, fordi hver kommune gjerne velger ulike standarder for integrasjoner, sier Myhrberg.