FORSVAR

Kombinerer 30 mm-kanon med Stinger-missiler på våpenstasjonen

Det amerikanske marinekorpset kjøper droneluftvern fra Kongsberg Defence & Aerospace.

Oskosh JLTV med Kongsberg RS6 på taket er komponentene i det amerikanske marinekorpsets nye MADIS-luftvern. Der vil det være to Stinger-missiler i stedet for Javelin som på dette bildet.
Oskosh JLTV med Kongsberg RS6 på taket er komponentene i det amerikanske marinekorpsets nye MADIS-luftvern. Der vil det være to Stinger-missiler i stedet for Javelin som på dette bildet. Foto: Oshkosh Defense

Det har ligget i kortene i lang tid, og i dag er det klart:

Det amerikanske marinekorpset, US Marine Corps (USMC), skal kjøpe nyutviklet luftvern fra Kongsberg Defence & Aerospace (KDA).

Rammeavtalen for anti-dronesystemet er verdt opp til 94 millioner dollar, cirka 830 millioner kroner, kommer det fram i ei børsmelding fra Kongsberg-konsernet fredag morgen.

– Det amerikanske marinekorpset satser stort på nye og moderne løsninger for bakkebasert luftvern. Denne kontrakten er en viktig milepæl for oss og viser at vi har teknologi og systemer som kan imøtekomme morgendagens utfordringer. Med avansert anti-droneteknologi vil man øke sikkerheten for bakkestyrkene, sier divisjonsdirektør Pål E Bratlie i Kongsberg Defence & Aerospace i børsmeldinga.

Les også

MADIS

Avtalen er inngått med KDAs datterselskap Kongsberg Protech Systems USA, i Johnstown rett øst for Pittsburgh i Pennsylvania, som har produsert over 17 tusen Protector-våpenstasjoner siden 2007.

Foreløpig har det ikke vært mulig å få mer informasjon enn den som finnes i børs- og pressemelding. Men ettersom dagens rammeavtale er en oppfølging av en kontrakt inngått i september i fjor, der KDA skulle levere testvåpen og bistå i verifikasjonstesting, finnes det en del opplysninger om systemet som er kjent fra før.

Dette er RS6 RWS med 30 mm-kanon (XM914), 7,62 mm-gevær (M240) og rail for to luftvernmissiler (FIM-92 Stinger), med mulighet for å etter hvert hekte på også andre effektorer som kan bekjempe droner.

Våpenstasjonen skal integreres på feltvogna JLTV fra Oshkosh Defense og får en kampluftvernrolle i marinekorpsets såkalte «Marine Air Defense Integrated System» (MADIS).

Testing av RS6 RWS, tidligere kjent som LW30. Foto: Kongsberg

Ammo med luftsprengning 

Mens det groveste kaliberet på Protector-våpenstasjonene USA bruker i dag er 12,7 mm-mitraljøser, er det altså en 30 mm-kanon som benyttes i den nye RS6 RWS-en («remote weapon station»).

30-millimeteren XM914E1/M230 ble opprinnelig utviklet på 70-tallet av Hughes Helicopters (senere McDonnell Douglas og Boeing) til bruk på AH-64 Apache, der våpenet henger foran på buken. Den benytter «kort 30» (30x113 mm) som har vesentlig lavere hastighet, kortere rekkevidde og mindre effekt på målet enn 30x173 mm.

Med tanke på effekt og rekkevidde, så er dette mer å sammenligne med en 12,7-millimeter. Fordelen med XM914 er at det kommer andre ammunisjonstyper til den enn til 12,7 mm. For dronebekjempelse er det «airburst»-ammunisjon med nærhetsbrannrør som sprenger i lufta og dermed er betydelig mer effektiv da man ikke må ha direkte treff i målet. 

Tyskland er første kunde av droneluftvernet («Counter Unmanned Aerial System», C-UAS) basert på Protector RWS, med en 40-millimeter automatisk granatkaster med luftsprengning. XM914 vil gi betydelig større rekkevidde enn denne, og MADIS skal også ha to Stinger-luftvernmissiler påmontert for å ta større droner på lengre avstand.

NMESIS

Eksisterende og kommende våpenstasjoner er ikke det eneste kongsbergutstyret som monteres på JLTV. Det blir også kryssermissiler av typen Naval Strike Missile (NSM).

USMC er i ferd med å ta i bruk et nytt mobilt kystartilleri som heter «Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System» (NMESIS) og som består av framskutte batteri av ubemannede JLTV-feltvogner («Remotely Operated Ground Unit for Expeditionary Fires», ROGUE-Fires) med NSM-missiler. 

Spydspissen i marinekorpsets nye kystartilleri er slike fjernstyrte JLTV med utskytningsramper for to NSM bak. Foto: USMC

På en storøvelse i august ble systemet testet på nytt, nå i en fellesoperativ setting, der to NSM skutt fra land bidro til å senke en utrangert fregatt.

Den første skarpskytinga fant sted i november i fjor, fra California-kysten. På flere konferanser før sommeren snakket USMC-ledelsen om strategien «Force Design 2030», og var tydelig på at Nmesis, og dermed NSM, vil spille en sentral rolle i hvordan de skal operere i årene som kommer.

Les også

Les mer om: