ARBEIDSLIV

Kom med idéene

Nordnorske bedrifter, gründere og oppfinnere som sitter inne med produktidéer, inviteres nå til et samarbeid der målet er salgbare, gode og lønnsomme produkter. Bak invitasjonen står de tre kontorene fra Statens nærings- og Distriktsutviklingsfond (SND) i landsdelen, samt VINNs Rapid Prototype-laboratorium (RPL) i Narvik.

Utvikling

– Dette er en ekstra satsing fra SND og RPLs side, sier leder for RPL, Bjørn Hagholt, i en pressemelding.

– Vi fokuserer her spesielt på utvikling og videreutvikling av nye produkter. Et viktig delmål er å gi innføring og kompetanseheving innen bruk av ny produksjonsteknologi og tredimensjonal datateknologi. SND betaler inntil 40 prosent og RPL inntil 30 prosent av utviklingsarbeidet.

Enklere

– Mange som har forsøkt å utvikle en produktidé til et salgbart produkt, har erfart at veien frem kan være lang, dyr og tornefull. Ved å gjøre ting i rett rekkefølge og ta i bruk ny teknologi kan kostnadene reduseres betydelig. Tiden fra idé til ferdig produkt reduseres og produktkvaliteten øker vesentlig, sier Hagholt.

Les mer om: