SAMFERDSEL

Kollektivt løft?

12. okt. 2001 - 06:45

Det lovet Samferdselsminister Terje Moe Gustavsen ved presentasjonen av statsbudsjettet for 2002.

Bevilgingen er et ledd i Samferdselsdepartementets uttalte mål om bedret miljø, framkommelighet og sikkerthet i trafikken. I Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger kan bedre kollektivtilbud være bidragsytere til å oppnå dette.

Tilbudet dårligere enn behovet

Økt tilflytting til disse byene har ikke ført til utvidet kapasitet i kollektivtilbudet, mente Gustavsen under en pressekonferanse på Trafikanten i Oslo i dag. Dette skal forbedres lovet han, men ministeren kunne ikke love direkte midler til forbedring av Oslos T-banenett på budsjettet for 2002.

– Jeg har sagt jeg ønsker en dialog med Oslo Sporveier og Oslo kommune hvor vi må diskutere dette, sa statsråden.

1,5 milliarder til Oslo

I handlingsprogrammer for perioden 2002 til 2005 er det planlagt at 2,1 milliarder kroner skal settes av til særskilte kollektivutbedringer i våre fire største byer, hvorav 75 prosent skal gå til Oslo gjennom oppfølging av Oslopakke 1 og 2.

Midlene skal fordeles etter forslag utarbeidet av vegkontoret i samarbeid med fylkeskommunen og Jernbaneverket.

Rasering av tilbudet

I 1986 fikk fylkeskommunene som Oslo, Drammen, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø hører under, større selvstyre av statlig tilførte midler. Det betød at de statlige tilskuddene for kollektivtrafikk ble lagt under rammeoverføringene til fylkeskommunene uten øremerking.

Resultatet er en nedgang i tilskudd til kollektivtrafikk på 1,2 milliarder kroner fra 1986 til 1999.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.