SAMFUNN

Kollektiv budsjettvinner

- Dette fokuset på kollektivtrafikk i Oslo viser en statlig vilje til å satse på en helhetlig transportpolitikk i hovedstadsområdet. Det er gledelig. Regjeringen forslår å bruke 197 millioner kroner mer på investeringer i Oslo i 2003 enn i 2002, sier vegsjef Anders Aaram i Statens vegvesen Oslo.

T-banen er den store vinneren i budsjettforslaget med 350 millioner kroner over det statlige riksvegbudsjettet. 215 millioner går til T-baneringen - som inngår i storsatsingen Oslopakke 2 - og 135 millioner til opprustning av T-banenettet.

- I tillegg er det foreslått 118 millioner til øvrige kollektivtiltak i 2003. Dette er blant annet en rekke fremkommelighetstiltak over hele byen og 25 millioner til signalprioritering for kollektivtrafikken i lyskryss, sier Aaram.

Utvider E6 sørover

Budsjettforslaget sikrer at arbeidene med utvidelse av E6 sørover fra Klemetsrud holder planlagt framdrift. 130 millioner er satt av til dette prosjektet, som er et fellesprosjekt med Statens vegvesen Akershus med Oslo vegkontor som ansvarlig for gjennomføringen.

E6 fra Klemetsrud i Oslo og til Assurtjern i Akershus skal utvides fra to til fire kjørefelt. Hele prosjektet er kostnadsregnet til 500 millioner - og skal stå ferdig for trafikk i 2005.

Regjeringen foreslår videre å bruke 20 millioner kroner til oppstart av byggeplanleggingen av senketunnel og riksvegsystem i Bjørvika.

- Dette er en forutsetning for å kunne være med å legge forholdene til rette for en byggestart i 2005 som er forutsatt i stortingsmelding 28 om Utviklingen av Bjørvika, sier vegsjef Anders Aaram.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.